Zemes noma

Zemes vienību nomas tiesību izsoles un zemes nodošanu nomā ar izpirkuma tiesībām

šajā sarakstā nav jaunumu ierakstu.

Dagdas novada pašvaldībai piekrītošo neapbūvēto zemesgabalu nomas maksa

Pašvaldībai piekritīgo un rezerves zemes fondā iekļauto neiznomātu zemes gabalu saraksts

APSTIPRINĀTS

Dagdas novada pašvaldības domes

2021.gada 22.aprīļa sēdē

(protokols Nr. 5, 43.§)

 

 

Pašvaldībai piekritīgo un rezerves zemes fondā iekļauto

neiznomātu zemes gabalu saraksts


Iesniegumi zemes nomas tiesību iegūšanai iesniedzami līdz 14.05.2021.

 

Nr.p.k. Atrašanās vieta Zemes vienības kadastra apzīmējums Iznomājamā platība  Sākotnējā nomas maksaEURbez PVN Lietošanas mērķis/ termiņš
1. Dagdas pagasts 60540022123 0,5 ha (daļa no z.g) 28.08 Lauksaimniecība/ 6 gadi
2. Dagdas pagasts 60540030065 1,2 ha (daļa no z.g) 67.39 Lauksaimniecība/ 6 gadi
3. Dagdas pagasts 60540040108 0,8 ha (daļa no z.g) 44.93 Lauksaimniecība/ 6 gadi
4. Dagdas pagasts 60540040120 0,5 ha (daļa no z.g) 28.08 Lauksaimniecība/ 6 gadi
5. Dagdas pagasts 60540010205 0,45 ha (daļa no z.g) 28.00 Lauksaimniecība/ 6 gadi
6. Dagdas pagasts 6054005008460540050208tiek apvienoti 6,8 ha (daļa no z.g) 381.89 Lauksaimniecība/ 6 gadi
7. Dagdas pagasts 60540050106 3,7 ha (daļa no z.g) 207.79 Lauksaimniecība/ 6 gadi
8. Dagdas pagasts 60540050158 1,0 ha (daļa no z.g) 56.16 Lauksaimniecība/ 6 gadi
9. Dagdas pagasts 60540050223 1,3 ha (daļa no z.g) 73.01 Lauksaimniecība/ 6 gadi
10. Andzeļu pagasts 60440030087 0,8 ha (daļa no z.g) 44.93 Lauksaimniecība/ 6 gadi
11. Andzeļu pagasts 60440040150 0,5 ha 28.08 Lauksaimniecība/ 6 gadi
12. Andzeļu pagasts 60440050369 2,5 ha (daļa no z.g) 140.4 Lauksaimniecība/ 6 gadi
13. Andzeļu pagasts 60440050134 0,18 ha 28.00 Lauksaimniecība/ 6 gadi
14. Bērziņu pagasts 60500020123 1,0 ha (daļa no z.g) 56.16 Lauksaimniecība/ 6 gadi
15. Bērziņu pagasts 60500030183 1,7 ha 95.47 Lauksaimniecība/ 6 gadi
16. Bērziņu pagasts 60500040108 0,45 ha 28.00 Lauksaimniecība/ 6 gadi
17. Bērziņu pagasts 60500040109 1,0 ha (daļa no z.g) 56.16 Lauksaimniecība/ 6 gadi
18. Bērziņu pagasts 60500040110 1,0 ha 56.16 Lauksaimniecība/ 6 gadi
19. Bērziņu pagasts 60500040111 0,64 ha 35.94 Lauksaimniecība/ 6 gadi
20. Bērziņu pagasts 60500040126 0,28 ha 28.00 Lauksaimniecība/ 6 gadi
21. Bērziņu pagasts 60500040170 2,0 ha (daļa no z.g) 112.32 Lauksaimniecība/ 6 gadi
22. Bērziņu pagasts 60500040184 1,0 ha (daļa no z.g) 56.16 Lauksaimniecība/ 6 gadi
23. Bērziņu pagasts 60500040237 0,29 ha 28.00 Lauksaimniecība/ 6 gadi
24. Bērziņu pagasts 60500040427 1,4 ha (daļa no z.g) 78.62 Lauksaimniecība/ 6 gadi
25. Bērziņu pagasts 60500070042 2,0 ha (daļa no z.g) 112.32 Lauksaimniecība/ 6 gadi
26. Bērziņu pagasts 60500040415 0,4 ha 28.00 Lauksaimniecība/ 6 gadi
27. Bērziņu pagasts 60500040120 0,42 ha 28.00 Lauksaimniecība/ 6 gadi
28. Ezernieku pagasts 60560020055 2,0 ha (daļa no z.g) 112.30 Lauksaimniecība/ 6 gadi
29. Ezernieku pagasts 60560020198 0,5 ha (daļa no z.g) 28.08 Lauksaimniecība/ 6 gadi
30. Ezernieku pagasts 60560050232 1,8 ha (daļa no z.g) 101.09 Lauksaimniecība/ 6 gadi
31. Ezernieku pagasts 60560090032 0,4 ha (daļa no z.g) 28.00 Lauksaimniecība/ 6 gadi
32. Ezernieku pagasts 60560040450 0,36 ha (daļa no z.g) 28.00 Lauksaimniecība/ 6 gadi
33. Ezernieku pagasts 60560050169 0,8 ha (daļa no z.g) 44.93 Lauksaimniecība/ 6 gadi
34. Ezernieku pagasts 60560050246 0,4 ha (daļa no z.g) 28.00 Lauksaimniecība/ 6 gadi
35. Ezernieku pagasts 60560050247 0,4 ha (daļa no z.g) 28.00 Lauksaimniecība/ 6 gadi
36. Ezernieku pagasts 60560050283 1,1 ha (daļa no z.g) 61.78 Lauksaimniecība/ 6 gadi
37. Ezernieku pagasts 60560053164 3,8 ha (daļa no z.g) 213.41 Lauksaimniecība/ 6 gadi
38. Ezernieku pagasts 60560060041 0,5 ha (daļa no z.g) 28.08 Lauksaimniecība/ 6 gadi
39. Ezernieku pagasts 60560010103 0,6 ha (daļa no z.g) 33.70 Lauksaimniecība/ 6 gadi
40. Ezernieku pagasts 60560030140 1,0 ha (daļa no z.g) 56.16 Lauksaimniecība/ 6 gadi
41. Ezernieku pagasts 60560060198 2,3 ha (daļa no z.g) 129.17 Lauksaimniecība/ 6 gadi
42. Ezernieku pagasts 60560050276 0,3 ha 28.00 Lauksaimniecība/ 6 gadi
43. Ezernieku pagasts 60560040297 1,4 ha (daļa no z.g) 78.62 Lauksaimniecība/ 6 gadi
44. Konstantinovas pagasts 60760040129 0,5 ha (daļa no z.g) 28.08 Lauksaimniecība/ 6 gadi
45. Konstantinovas pagasts 60760040201 0,4 ha (daļa no z.g) 28.00 Lauksaimniecība/ 6 gadi
46. Konstantinovas pagasts 60760040218 0,4 ha 28.00 Lauksaimniecība/ 6 gadi
47. Konstantinovas pagasts 60760040397 0,24 ha (daļa no z.g) 28.00 Lauksaimniecība/ 6 gadi
48. Konstantinovas pagasts 60760040473 0,5 ha (daļa no z.g) 28.08 Lauksaimniecība/ 6 gadi
49. Konstantinovas pagasts 60760040411 1,12 ha 28.00 Lauksaimniecība/ 6 gadi
50. Konstantinovas pagasts 60760043485 0,35 ha (daļa no z.g) 28.00 Lauksaimniecība/ 6 gadi
51. Konstantinovas pagasts 60760020051 1,3 ha (daļa no z.g) 73.01 Lauksaimniecība/ 6 gadi
52. Konstantinovas pagasts 60760020276 0,10 ha 28.0 Lauksaimniecība/ 6 gadi
53. Svariņu pagasts 60900010121 0,25 ha 28.00 Lauksaimniecība/ 6 gadi
54. Svariņu pagasts 60900010161 0,34 ha 28.00 Lauksaimniecība/ 6 gadi
55. Svariņu pagasts 60900010228 0,8 ha (daļa no z.g) 44.93 Lauksaimniecība/ 6 gadi
56. Svariņu pagasts 60900010255 0,4 ha (daļa no z.g) 28.00 Lauksaimniecība/ 6 gadi
57. Svariņu pagasts 60900010279 0,33 ha 28.00 Lauksaimniecība/ 6 gadi
58. Svariņu pagasts 60900010343 2,3 ha (daļa no z.g.) 129.17 Lauksaimniecība/ 6 gadi
59. Svariņu pagasts 60900010397 1,1 ha 61.78 Lauksaimniecība/ 6 gadi
60. Svariņu pagasts 60900020042 2,7 ha 151.63 Lauksaimniecība/ 6 gadi
61. Svariņu pagasts 60900020046 1,7 ha 95.47 Lauksaimniecība/ 6 gadi
62. Svariņu pagasts 60900040087 1,6 ha (daļa no z.g) 89.86 Lauksaimniecība/ 6 gadi
63. Svariņu pagasts 60900010278 0,5 ha 28.08 Lauksaimniecība/ 6 gadi
64. Svariņu pagasts 60900013389 1,2 ha (daļa no z.g) 67.39 Lauksaimniecība/ 6 gadi
65. Svariņu pagasts 60900020079 0,4 ha 28.00 Lauksaimniecība/ 6 gadi
66. Svariņu pagasts 60900020080 0,25 ha 28.00 Lauksaimniecība/ 6 gadi
67. Andrupenes pagasts 60420020054 2,7 ha (daļa no z.g) 151.63 Lauksaimniecība/ 6 gadi
68. Andrupenes pagasts 60420030200 0,4 ha (daļa no z.g) 28.00 Lauksaimniecība/ 6 gadi
69. Andrupenes pagasts 60420040244 0,5 ha (daļa no z.g) 28.16 Lauksaimniecība/ 6 gadi
70. Andrupenes pagasts 60420040518 0,8 ha (daļa no z.g) 44.93 Lauksaimniecība/ 6 gadi
71. Andrupenes pagasts 60420040473 0,3 ha 28.00 Lauksaimniecība/ 6 gadi
72. Andrupenes pagasts 60420040507 1,2 ha 67.39 Lauksaimniecība/ 6 gadi
73. Andrupenes pagasts 60420040522 0,08 ha 28.00 Lauksaimniecība/ 6 gadi
74. Andrupenes pagasts 60420040523 0,13 ha 28.00 Lauksaimniecība/ 6 gadi
75. Andrupenes pagasts 60420050090 0,2 ha (daļa no z.g) 28.00 Lauksaimniecība/ 6 gadi
76. Andrupenes pagasts 60420050177 0.15 ha 28.00 Lauksaimniecība/ 6 gadi
77. Andrupenes pagasts 60420050179 0.2 ha 28.00 Lauksaimniecība/ 6 gadi
78. Andrupenes pagasts 60420050072 0,7 ha (daļa no z.g) 39.31 Lauksaimniecība/ 6 gadi
79. Andrupenes pagasts 60420050078 0,7 ha (daļa no z.g) 39.31 Lauksaimniecība/ 6 gadi
80. Andrupenes pagasts 60420040392 0,13 ha (daļa no z.g) 28.00 Lauksaimniecība/ 6 gadi
81. Andrupenes pagasts 60420060164 0,7 ha (daļa no z.g) 39.31 Lauksaimniecība/ 6 gadi
82. Andrupenes pagasts 60420070160 0.84 ha (daļa no z.g) 47.17 Lauksaimniecība/ 6 gadi
83. Andrupenes pagasts 60420070225 1,5 ha (daļa no z.g) 84.24 Lauksaimniecība/ 6 gadi
84. Andrupenes pagasts 60420100146 0,8 ha (daļa no z.g) 44.93 Lauksaimniecība/ 6 gadi
85. Andrupenes pagasts 60420060171 0,4 ha (daļa no z.g) 28.00 Lauksaimniecība/ 6 gadi
86. Andrupenes pagasts 60420100102 3.8 213.41 Lauksaimniecība/ 6 gadi

 

Iesniegumi zemes nomas tiesību iegūšanai iesniedzami līdz 14.05.2021.

 

Sagatavoja:

Nekustamā īpašuma speciālists V.Masjuks

656 81716