Par tīru un sakoptu Dagdas novadu!

Lai veicinātu Dagdas novada iedzīvotāju uzņemšanos rūpēties un aizsargāt vietējo dabu, projekta “Par tīru un sakoptu Dagdas novadu!” ietvaros tika noteiktas vairākas jaunas atkritumu izmešanas vietas sabiedriski pieejamās Dagdas novada dabas atpūtas vietās. Kopā tika novietotas 17 atkritumu tvertnes un 8 suņu ekskrementu atkritumu tvertnes: pie Lubānas pilskalna, Dagdas pilsētas centrālajā skvērā, zaļajā zonā pie Dagdas Tautas nama, pilsētas parka teritorijā, ka arī pie publiskajām Dagdas novada pludmalēm, tādējādi izveidojot cilvēkos apziņu mest atkritumus tiem paredzētajā vietā.

 

Aicinām Dagdas novada iedzīvotājus un skolēnus sekot projekta informācijai sociālajā vietnē Facebook: https://www.facebook.com/lvaf.projekts.dagda/ un Dagdas novada pašvaldības mājas lapā www.dagda.lv.

 

20.10.2017.

Projekta kontaktpersona:

Olga Gekiša

Projekta koordinatore

tel.65681437

olga.gekisa@dagda.lv