Visas ziņas

1 29.07.2021
Annas Dagdā 2021

Ceturtdiena – 29.jūlijs Plkst. 13:00  Dagdas kultūras centrā Pasaku filma ģimenei “Sprīdītis” (1985.gads, režisors Gunārs Piesis, atjaunotā versija)   Plkst. 16:00  Dagdas kultūras centrā PIRMIZRĀDE! Dokumentālā filma “Akmens alus darīšanas tradīcija Dagdas novadā”   Kino apmeklētājiem jāuzrāda derīgs Covid-19 sertifikāts, izņemot bērnus...

[vairāk]
1 23.07.2021
Vasaras nometnes Krāslavas novada pašvaldībā

Lai īstenotu psihoemocionālā atbalsta pasākumus Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai, Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar pašvaldībām visā Latvijā uzsāka plānoto skolēnu vasaras nometņu organizēšanu.

[vairāk]
1 12.07.2021
Clean R tīrības dienas Krāslavas novada Dagdas pilsētas un pagastu apvienībā

Dagdas pilsētas un pagastu apvienībā dzīvojošiem iedzīvotājiem tradicionāli tiek dota lieliska iespēja bez maksas atbrīvoties no sadzīvē nederīgām un savu laiku nokalpojušām elektriskām un elektroniskām iekārtām.

[vairāk]
1 06.07.2021
Krāslavas novada pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” informācija

Krāslavas novada pašvaldības iestāde “Sociālais dienests” informē, ka līdz vienotu saistošo noteikumu apstiprināšanai darbosies novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi un pārejas periodā atbalsts iedzīvotājiem tiks piešķirts pēc deklarētās dzīvesvietas atbilstoši bijušās (apvienojamās) pašvaldības saistošajiem...

[vairāk]
1 05.07.2021
SVARĪGA INFORMĀCIJA

PAR VASARAS NOMETNI “REĀLS PIEDZĪVOJUMS DAGDĀ” .  

[vairāk]
1 01.07.2021
Krāslavas novada pašvaldības domes ārkārtas sēde

1. jūlijā, notika Krāslavas novada pašvaldības domes ārkārtas sēde, kurā deputāti atklātā balsošanā ievēlēja domes priekšsēdētāja pirmo vietnieku Aleksandru Jevtušoku, domes priekšsēdētāja vietnieku Aivaru Trūli un pašvaldības izpilddirektoru Viktoru Moiseju.

[vairāk]
1 01.07.2021
Jauno apvienoto Krāslavas novadu vadīs Gunārs Upenieks.

Šodien, 1. jūlijā, notika jaunā sasaukuma pirmā novada domes sēde, kuras darba kārtībā bija Krāslavas novada domes priekšsēdētāja vēlēšanas.

[vairāk]