Svariņi

Svariņu pagasta pārvaldes kontaktinformācija

Skolas iela 5, c. Svarinci, Svariņu pagasts, Dagdas novads, LV-5698

e-pasts: svarini@dagda.lv

Pārvaldes vadītājs

Jānis Andžāns

265 65249

Klientu apkalpošanas speciālists

656 28135

Sociālais darbinieks

264 24154

Bāriņtiesa

656 28143

Tautas nams

656 28143, 263 28322

Bibliotēka

656 28143

Pēdējās izmaiņas 11.07.2018.