Konstantinova

Konstantinovas pagasta pārvaldes kontaktinformācija

Saules iela 7, Konstantinova, Konstantinovas pag., Dagdas novads, LV-5680

e-pasts: konstantinova@dagda.lv

Pārvaldes vadītāja
Solvita Stepiņa
65621044
Klientu apkalpošanas speciālists 65621040,
Sociālā dienesta klientu apkalpošanas speciālists 28331798
Komunālā saimniecība 29527576
Bāriņtiesa 65621041
PII "Saulīte" filiāle 65629299
Tautas nams 29665701
Bibliotēka 65629322
Feldšeru - vecmāšu punkts 65629296

Baznīckungs

P.Odiņš

29583026

Pēdējās izmaiņas 23.10.2019.