Ķepova

Ķepovas pagasta pārvaldes kontaktinformācija

„Ošupe”, ciems Neikšāni, Ķepovas pagasts, Dagdas novads, LV-5677

e-pasts: kepova@dagda.lv

Pārvaldes vadītāja
Žanna Aišpure

25634589

Klientu apkalpošanas speciālists

65629833

Sociālais darbinieks

26484534

Bāriņtiesa

26211755

Saietu nams un Vides izglītības un kultūras centrs "Ķepa"

26102894
kepa@dagda.lv

Bibliotēka

65629529

kepovabibl@inbox.lv

Pēdējās izmaiņas 23.10.2019.