Dagdas Novada Ziņas

Dagdas novada pašvaldības informatīvais izdevums

„Dagdas Novada Ziņas”

 

Izdevums tiek izdots vienu reizi mēnesī (mēneša pirmajā ceturtdienā).

Izdevuma mērķis ir informēt iedzīvotājus par pašvaldības darbu, domes sēžu lēmumiem un pašvaldības izdotajiem normatīvajiem aktiem, sniegtajiem pakalpojumiem, sociālo palīdzību, aktualitātēm un citiem svarīgiem jautājumiem.

 

Atbildīgie par izdevumu: sabiedrisko attiecību speciāliste Silvija Rapša, e-pasts silvija.rapsa@dagda.lv, tālr. 65681721, mob. nr. 29190911 un Sanita Karpoviča, e-pasts sanita.karpovica@dagda.lv, tālr. 65681721, mob. nr. 26621945

 


Materiāli publicēšanai izdevumā tiek pieņemti līdz mēneša 25.datumam.

 

Informatīvais izdevums ir pieejams šajos izplatīšanas punktos:

2017.gads