Paziņojumi, Domes ziņas

29.04.2021

Pārtikas paku izsniegšana Dagdas novada skolu izglītojamiem par periodu no 12. - 30. aprīlim

1 1/
  • 1

Pārtikas paku izsniegšana, sakarā ar attālināto mācības procesu, Dagdas novada Dagdas vidusskolas 7. – 12. klašu izglītojamiem, Ezernieku vidusskolas 7. – 11. klašu izglītojamiem un Andrupenes pamatskolas 4., 7. – 9. klašu izglītojamiem

(neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas) par periodu no 12. aprīļa līdz 30. aprīlim notiks ceturtdien 29. aprīlī:

 -no plkst. 9:00 – 11:00 Ezernieku vidusskolas un Andrupenes pamatskolas izglītojamiem (tās tiks izsniegtas skolu pārstāvjiem, tālāku paku nogādāšanu izglītojamiem katra skola organizē individuāli) pie Dagdas vidusskolas ēdnīcas durvīm no sētas puses;

-no plkst. 9:00 – 16:00 Dagdas vidusskolas izglītojamiem pie centrālās ieejas durvīm Dagdas vidusskolā.


Par cik pārējo klašu grupas (Dagdas vidusskolas 1. - 6. klase, Ezernieku vidusskolas 1. - 6. un 12. klase, Andrupenes pamatskolas 1., 2., 5., 6. klase, Šķaunes sākumskolas 1. - 6. klase) šajā periodā attālināti mācījās salīdzinoši nelielu dienu skaitu, un pārtikas pakas vērtība, uz šo brīdi, ir maza, tā tiks piesummēta nākošā perioda pārtikas pakas vērtībai un pakas tiks izsniegtas maijā.

 

Dagdas novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļa

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS