Notikumi, Domes notikumi

14.06.2021

Komiteju apvienotā sēde

1 1/
  • 1

Finanšu un attīstības jautājumu komitejas un Izglītības, kultūras, sporta, sociālo un veselības jautājumu komitejas apvienotā sēde notiks 2021.gada 14.jūnijā, sākums plkst. 15 : 00 (attālināti – balsošana DVS Namejs, videokonference MS Teams platformā)

Finanšu un attīstības jautājumu komitejas locekļiem
(A.Trūlis, S.Viškure, V.Stikuts, A.Plotka, J.Kavuns,
V.Krūmiņš, R.Azins, R.Nipers, A.Gžibovskis)
Izglītības, kultūras, sporta, sociālo un veselības jautājumu
komitejas locekļiem
(O.Golube, I.Gžibovska, V.Nipere, I.Plesņa, V.Krūmiņš, P.Tukišs, A.Viškurs,)


Sēdes darba kārtība :

 

 

1. Par sēdes darba kārtību.
2. Par VSPC “Dagda” telpu nomas maksu.
3. Par finansējuma piešķiršanu VSPC “Dagda” veļas mazgājamo mašīnu iegādei.
4. Par grozījumiem pašvaldības 2021.gada budžetā.

 

Domes priekšsēdētājs

A.Trūlis

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS