Izsoles

31.05.2021

Nekustamā īpašuma "Zimniks" (cirsmas) izsole

1 1/
  • 1

PAZIŅOJUMS par nekustamā īpašuma "Zimniks", Svariņu pagastā cirsmas elektronisko izsoli 

Dagdas novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli pašvaldības nekustamā īpašuma “Zimniks”, Svariņu pagasts, Dagdas novads, cirsmai – zemes vienības kadastra apzīmējums 60900010351, 1.kvartāla 2; 4; 5; 8; 10; 11; 14; 18; 19; 20. nogabali.

Sākumcena – 37500 EUR, izsoles solis – 500 EUR, nodrošinājuma maksa – 3750 EUR.

Samaksa par pirkumu – 2 (divu) nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 30.04.2021. plkst.13.00 līdz 20.04.2021. plkst.23.59 https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsole sākas 30.04.2021. plkst. 13.00, noslēdzas 31.05.2021. plkst. 13.00.

Nodrošinājuma nauda 3750 EUR apmērā jāiemaksā Dagdas novada pašvaldības norēķinu kontā, reģistrācijas Nr.90000041224, AS SEB banka, konts LV72UNLA0050018182302 ar atzīmi “Elektroniskā izsole, cirsma Zimniks, nodrošinājums”.

Dalības maksa 10 EUR apmērā maksājama atbilstoši elektronisko izsoļu vietnē izrakstītajam rēķinam.

Tālr. uzziņām 65681712.


<- Atpakaļ uz: Pašvaldības izsoles