Izsoles

20.05.2021

Nekustamā īpašuma “Garaudžu karjers” cirsmas izsole

1 1/
  • 1

PAZIŅOJUMS par nekustamā īpašuma “Garaudžu karjers”, Ezernieku pagastā cirsmas elektronisko izsoli 

Dagdas novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli pašvaldības nekustamā īpašuma “Garaudžu karjers”, Ezernieku pagasts, Dagdas novads, cirsmai – zemes vienības kadastra apzīmējums Nr. 60560030148, 1.kvartāla 2. nogabals.

Sākumcena – 800 EUR, izsoles solis – 50 EUR, nodrošinājuma maksa – 80 EUR.

Samaksa par pirkumu – 2 (divu) nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 30.04.2021. plkst.13.00 līdz 10.05.2021. plkst.23.59 https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsole sākas 30.04.2021. plkst. 13.00, noslēdzas 20.05.2021. plkst. 13.00.

Nodrošinājuma nauda 80 EUR apmērā jāiemaksā Dagdas novada pašvaldības norēķinu kontā, reģistrācijas Nr.90000041224, AS SEB banka, konts LV72UNLA0050018182302 ar atzīmi “Elektroniskā izsole, cirsma Garaudžu karjers, nodrošinājums”.

Dalības maksa 5 EUR apmērā maksājama atbilstoši elektronisko izsoļu vietnē izrakstītajam rēķinam.

Tālr. uzziņām 65681712.


<- Atpakaļ uz: Pašvaldības izsoles