Kultūras ziņas, Ziņas

24.04.2021

Galda dziesmu un “gvelžu” saieta astoņpadsmitais pavasaris

1 1/
  • 1

Aprīļa nogale. Pavasaris šogad pavisam untumains – te iepriecina ar sildošiem saules stariem, te jau pēc brīža pārsteidz ar prāvu sniega kārtu. Tomēr daba ir gatava plaukt, ziedēt un priecēt ar savām bagātībām. Tas ir laiks, kad savu astoņpadsmito pavasari sagaida Galda dziesmu un “gvelžu” saiets “Auni kuojas, laksteigola!”

Galda dziesmu un “gvelžu” saiets Dagdā notiek kopš 2004.gada 23.maija. Tajā piedalās gan jauniešu, gan pieaugušo ansambļi, folkloras kopas, lauku kapelas, gan dziedoši kolektīvi, gan individuāli izpildītāji, kam ir sagatavots galda dziesmu dziedāšanas svētkiem atbilstošs repertuārs. Laikam ejot, saietā tiek iesaistīti arī stāstnieki. Kopš 2004.gada dalībniekiem programmas ir jāpakārto saieta tēmai, kura katru gadu mainās. Pa šiem gadiem izskanēja aicinājums dod viens otram labu vārdu, sirsnīgu smaidu un skaistu dziesmu, tika atsauktas atmiņā pasakas, sakāmvārdi un parunas, kā tautas dzīves gudrību atklājēji, apbrīnotas puķes, kas ir dabas skaistākie vārdi, izdziedātas, izstāstītas un izdejotas dažādu novadu kāzu tradīcijas, līganā āra bērzā kārts šūpulis, kā arī ar lepnumu stāstīts par savām mājām.

Vienmēr ir patiess prieks par tiem, kas ir uzticīgi saietam un piedalās tajā katru gadu. Prieks arī par tiem, kas uzaicinājumu pieņem pirmo reizi.

Kopš 2016.gada saietā ir arī “kaķis maisā”. “Kaķis” ir tā kolektīva nosaukums, kurš izlozes kārtā tiek pie saieta īpašās tortes.

Šogad, kad saietam aprit astoņpadsmit gadu, mēs gribam pastāstīt par čaklākajiem iepriekšējo saietu dalībniekiem un ieklausīties viņu dziedātajās dziesmās.
Paldies visiem – gan saieta dalībniekiem, gan skatītājiem, kas palīdzēja izdzīvot saietam jau tik daudzus gadus, vienmēr atrada laiku un iespēju atnākt uz pasākumu, piepildot vienu pavasara dienu ar pozitīvām emocijām un kopā būšanas prieku!

Paldies par atbalstu pasākuma organizēšanā Dagdas novada pašvaldībai un Dagdas novada Kultūras centram!

 

Inta Viļuma
Dagdas novada Folkloras centra vadītāja

 

<- Atpakaļ uz: Dagdas novada portāls