Delverība

Biedrība oficiāli reģistrēta LR uzņēmumu reģistrā Rēzeknē, 2009.gada 9. decembrī. Līdz tam divus gadus darbojās kā jauniešu iniciatīvu grupa „Riņi 17”.
Pašlaik biedrībā darbojas 10 jaunieši.

Biedrības mērķis ir apvienot bērnus, viņu ģimenes, lai uzlabotu viņu dzīves kvalitāti, pilnvērtīgi integrētos sabiedrībā, kā arī nodrošinātu lietderīgu brīva laika pavadīšanu.

Vispārīgais apraksts:
Pateicoties Svariņu pagasta pārvaldes atbalstam un jauniešu iniciatīvai, slēgtās Labiešu sākumskolas telpās, kura atrodas ciemata centrā, uzsāka savu darbību jauniešu biedrība ”Delverība”. Vienā ēkā ar biedrību atrodas Svariņu pagasta  bibliotēka un Tautas nams.
Jauniešu biedrības „Delverība” biedri sadarbojas ar jebkura vecuma pagasta iedzīvotājiem un risina dažāda veida problēmas.

Jauniešu biedrības apmeklēšanas laiks:
pirmdiena - piektdiena no plkst. 18:00 līdz 20:00
sestdiena no plkst.12:00 līdz 16:00

Adrese: c.Svarinci, Skolas 13, Svariņu pagasts, LV-5698
Tālr.: +371   65628143      
Priekšsēdētāja – Ina Žilinska
Mob.: 26213609                 
e-pasts:  delveriba@inbox.lv