PAŠVALDĪBAS ZIŅAS

1 11.05.2021
Ārkārtas domes sēdes lēmumi

11. maija Domes ārkārtas sēdes lēmumi.

[vairāk]
1 08.05.2021
Paziņojums

Dagdas novada pašvaldības 2021.gada budžetā ir ieplānoti EUR 10 000 līdzfinansējuma piešķiršanai dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai Dagdas novadā.

[vairāk]
1 07.05.2021
Deju kopa “Bukmuiža” iegūst jaunus tērpus

Dagdas novada pašvaldība ar Lauku atbalsta dienesta un Krāslavas rajona partnerības gūto atbalstu īstenoja LEADER programmas projektu Nr. 20-03-AL33-A019.2202-000008 „Tautastērpu iegāde Bukmuižas kultūras tradīciju saglabāšanai un sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”. Rezultātā tika iegādāti deviņi sieviešu un deviņi vīriešu...

[vairāk]
1 07.05.2021
Informācija Dagdas vidusskolas izglītojamiem un viņu vecākiem

Sakarā ar to, ka Dagdas vidusskolas virtuves darbinieki, līdz 11. maijam (ieskaitot), gatavo brokastis, pusdienas un launagu Dagdas pilsētas PII “Saulīte” bērniem,

[vairāk]

Visi jaunumi

PAZIŅOJUMI

1 06.05.2021
Apkures sezonas beigas

SIA “Dagdas komunālā saimniecība” paziņo, ka šī gada 8.maijā tiks pārtraukta apkures sezona.

[vairāk]
1 06.05.2021
Par mācību atsākšanu klātienē

Saskaņā ar Ministru kabineta 09.06.2020. noteikumiem Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”

[vairāk]
1 06.05.2021
5. jūnija vēlēšanās vēlētāji varēs balsot jebkurā sava vēlēšanu apgabala iecirknī

Pēc mēneša, 5. jūnijā, gaidāmajās pašvaldību vēlēšanās vēlētāji varēs balsot jebkurā sava vēlēšanu apgabala iecirknī, kā balsošanas dokumentu izmantojot gan pasi, gan personas apliecību. Vēlētāju uzskaitei vēlēšanu iecirkņos pirmo reizi tiks lietots elektronisks tiešsaistes vēlētāju reģistrs.

[vairāk]
1 05.05.2021
Tiek izsludināts ideju konkurss mazo grantu programmai

Lai palīdzētu uzlabot virszemes ūdeņu kvalitāti, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs sadarbībā ar Baltijas Vides Forumu un citiem partneriem 30. aprīlī izsludina konkursa pirmo kārtu ideju atlasei LIFE GoodWater IP projektā un aicina iedzīvotājus, uzņēmējus, pašvaldības un nevalstiskās organizācijas pieteikties mazo grantu programmai....

[vairāk]

Visi jaunumi