Zemes noma

Zemes vienību nomas tiesību izsoles un zemes nodošanu nomā ar izpirkuma tiesībām

šajā sarakstā nav jaunumu ierakstu.

Dagdas novada pašvaldībai piekrītošo neapbūvēto zemesgabalu nomas maksa

Pašvaldībai piekritīgo un rezerves zemes fondā iekļauto neiznomātu zemes gabalu saraksts

APSTIPRINĀTS

Dagdas novada pašvaldības domes

2020.gada 28.maija sēdē

(protokols Nr.8, 32.§)

 

 Iesniegumi zemes nomas tiesību iegūšanai iesniedzami līdz 17.07.2020.

Nr.

p.k.

Atrašanās vieta

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Iznomājamā platība

ha

Sākotnējā nomas maksa

EUR

bez PVN

Lietošanas mērķis/ termiņš

1.

Dagdas pagasts

60540040211

0,3 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

2.

Dagdas pagasts

60540040108

0,8 ha(daļa no z.g)

44.93

Lauksaimniecība/ 6 gadi

3.

Dagdas pagasts

60540040120

0,5 ha(daļa no z.g)

28.08

Lauksaimniecība/ 6 gadi

4.

Andzeļu pagasts

60440040150

0,5 ha

28.08

Lauksaimniecība/ 6 gadi

5.

Andzeļu pagasts

60440050369

2,5 ha (daļa no z.g)

140.4

Lauksaimniecība/ 6 gadi

6.

Ķepovas pagasts

60800050053

1,7 ha (daļa no z.g)

95.47

Lauksaimniecība/ 6 gadi

7.

Bērziņu pagasts

60500030372

0,4 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

8.

Bērziņu pagasts

60500040126

0,28 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

9.

Bērziņu pagasts

60500040144

0,35 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

10.

Bērziņu pagasts

60500040184

1,0 ha (daļa no z.g)

56.16

Lauksaimniecība/ 6 gadi

11.

Bērziņu pagasts

60500040319

1,7 ha (daļa no z.g)

95.47

Lauksaimniecība/ 6 gadi

12.

Bērziņu pagasts

60500040414

0,3 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

13.

Bērziņu pagasts

60500040416

0,3 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

14.

Bērziņu pagasts

60500070042

2,0 ha (daļa no z.g)

112.32

Lauksaimniecība/ 6 gadi

15.

Bērziņu pagasts

60500030375

1,8 ha (daļa no z.g)

101.09

Lauksaimniecība/ 6 gadi

16.

Ezernieku pagasts

60560020198

0,5 ha (daļa no z.g)

28.08

Lauksaimniecība/ 6 gadi

17.

Ezernieku pagasts

60560020208

0,3 ha (daļa no z.g)

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

18.

Ezernieku pagasts

60560030044

0,3 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

19.

Ezernieku pagasts

60560050232

1,8 ha (daļa no z.g)

101.09

Lauksaimniecība/ 6 gadi

20.

Ezernieku pagasts

60560090032

0,4 ha (daļa no z.g)

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

21.

Ezernieku pagasts

60560040297

1,4 ha (daļa no z.g.)

78.62

Lauksaimniecība/ 6 gadi

22.

Ezernieku pagasts

60560040450

0,36 ha (daļa no z.g)

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

23.

Ezernieku pagasts

60560050169

0,8 ha (daļa no z.g)

44.93

Lauksaimniecība/ 6 gadi

24.

Ezernieku pagasts

60560050283

1,1 ha (daļa no z.g)

61.78

Lauksaimniecība/ 6 gadi

25.

Ezernieku pagasts

60560060041

0,5 ha (daļa no z.g)

28.08

Lauksaimniecība/ 6 gadi

26.

Ezernieku pagasts

60560010103

0,6 ha (daļa no z.g)

33.70

Lauksaimniecība/ 6 gadi

27.

Ezernieku pagasts

60560030140

1,0 ha (daļa no z.g)

56.16

Lauksaimniecība/ 6 gadi

28.

Ezernieku pagasts

60560060198

2,3 ha (daļa no z.g)

129.17

Lauksaimniecība/ 6 gadi

29.

Konstantinovas pagasts

60760040132

0,3 ha (daļa no z.g)

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

30.

Konstantinovas pagasts

60760040201

0,4 ha (daļa no z.g)

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

31.

Konstantinovas pagasts

60760040397

0,24 ha (daļa no z.g)

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

32.

Konstantinovas pagasts

60760040473

0,5 ha (daļa no z.g)

28.08

Lauksaimniecība/ 6 gadi

33.

Konstantinovas pagasts

60760040411

1,12 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

34.

Konstantinovas pagasts

60760020051

1,3 ha (daļa no z.g)

73.01

Lauksaimniecība/ 6 gadi

35.

Konstantinovas pagasts

60760020052

0,38 (daļa no z.g)

28.0

Lauksaimniecība/ 6 gadi

36.

Konstantinovas pagasts

60760020276

0,10

28.0

Lauksaimniecība/ 6 gadi

37.

Šķaunes pagasts

60920040018

1,4 ha (daļa no z.g)

78.62

Lauksaimniecība/ 6 gadi

38.

Šķaunes pagasts

60920040026

1,9 ha (daļa no z.g)

106.70

Lauksaimniecība/ 6 gadi

39.

Šķaunes pagasts

60920010163

1,6 ha

89.86

Lauksaimniecība/ 6 gadi

40.

Svariņu pagasts

60900010121

0,25 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

41.

Svariņu pagasts

60900010161

0,34 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

42.

Svariņu pagasts

60900010209

0,48 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

43.

Svariņu pagasts

60900010228

0,8 ha (daļa no z.g)

44.93

Lauksaimniecība/ 6 gadi

44.

Svariņu pagasts

60900010255

0,4 ha (daļa no z.g)

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

45.

Svariņu pagasts

60900010284

0,5 ha

28.08

Lauksaimniecība/ 6 gadi

46.

Svariņu pagasts

60900010378

0,9 ha (daļa no z.g)

50.54

Lauksaimniecība/ 6 gadi

47.

Svariņu pagasts

60900010397

1,1 ha

61.78

Lauksaimniecība/ 6 gadi

48.

Svariņu pagasts

60900040087

1,6 ha (daļa no z.g)

89.86

Lauksaimniecība/ 6 gadi

49.

Svariņu pagasts

60900010278

0,5 ha

28.08

Lauksaimniecība/ 6 gadi

50.

Svariņu pagasts

60900060147

6,5 ha (daļa no z.g)

365.04

Lauksaimniecība/ 6 gadi

51.

Svariņu pagasts

60900013389

1,2 ha (daļa no z.g)

67.39

Lauksaimniecība/ 6 gadi

52.

Svariņu pagasts

60900010258

0,9 ha

50.54

Lauksaimniecība/ 6 gadi

53.

Andrupenes pagasts

60420040518

0,8 ha (daļa no z.g)

44.93

Lauksaimniecība/ 6 gadi

54.

Andrupenes pagasts

60420040473

0,3 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

55.

Andrupenes pagasts

60420040522

0,08 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

56.

Andrupenes pagasts

60420040523

0,13 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

57.

Andrupenes pagasts

60420050090

0,2 ha (daļa no z.g)

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

58.

Andrupenes pagasts

60420050177

0.15

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

59.

Andrupenes pagasts

60420050179

0.20

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

60.

Andrupenes pagasts

60420050072

0,7 ha (daļa no z.g)

39.31

Lauksaimniecība/ 6 gadi

61.

Andrupenes pagasts

60420050078

0,7 ha (daļa no z.g)

39.31

Lauksaimniecība/ 6 gadi

62.

Andrupenes pagasts

60420040392

0,13 ha (daļa no z.g)

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

63.

Asūnes pagasts

60460040255

0,5 ha (daļa no z.g)

28.08

Lauksaimniecība/ 6 gadi

 

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2020.gada 26.jūnija sēdē
(protokols Nr.10, 25.§)

Nr.

p.k.

Atrašanās vieta

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Iznomājamā platība

ha

Sākotnējā nomas maksa

EUR

bez PVN

Lietošanas mērķis/ termiņš

1.

Dagdas pagasts

60540010190

2,5

(daļa no z.g)

140.40

Lauksaimniecība/ 6 gadi

2.

Bērziņu pagasts

60500040112

1,7

95.47

Lauksaimniecība/ 6 gadi

3.

Bērziņu pagasts

60500040115

2,3

129.17

Lauksaimniecība/ 6 gadi

4.

Bērziņu pagasts

60500040216

3,5

(daļa no z.g)

196.56

Lauksaimniecība/ 6 gadi

5.

Bērziņu pagasts

60500030267

0,5

(daļa no z.g)

28.08

Lauksaimniecība/ 6 gadi

Iesniegumi zemes nomas tiesību iegūšanai iesniedzami līdz 17.07.2020.

 

Sagatavoja:

Nekustamā īpašuma speciālists V.Masjuks

656 81716