Zemes noma

Zemes vienību nomas tiesību izsoles un zemes nodošanu nomā ar izpirkuma tiesībām

šajā sarakstā nav jaunumu ierakstu.

Dagdas novada pašvaldībai piekrītošo neapbūvēto zemesgabalu nomas maksa

Pašvaldībai piekritīgo un rezerves zemes fondā iekļauto neiznomātu zemes gabalu saraksts

APSTIPRINĀTS

Dagdas novada pašvaldības domes

2021.gada 27.maija sēdē

(protokols Nr. 7, 36.§)

 

 

Pašvaldībai piekritīgo un rezerves zemes fondā iekļauto

neiznomātu zemes gabalu saraksts


Iesniegumi zemes nomas tiesību iegūšanai iesniedzami līdz 16.07.2021.

 

Nr.

p.k.

Atrašanās vieta

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Iznomājamā platība

ha

Sākotnējā nomas maksa

EUR

bez PVN

Lietošanas mērķis/ termiņš

1.

Dagdas pagasts

60540010256

0,3 ha(daļa no z.g)

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

2.

Dagdas pagasts

60540022123

0,5 ha(daļa no z.g)

28.08

Lauksaimniecība/ 6 gadi

3.

Dagdas pagasts

60540040108

0,8 ha(daļa no z.g)

44.93

Lauksaimniecība/ 6 gadi

4.

Dagdas pagasts

60540040120

0,5 ha(daļa no z.g)

28.08

Lauksaimniecība/ 6 gadi

5.

Dagdas pagasts

60540010205

0,45 ha(daļa no z.g)

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

6.

Andzeļu pagasts

60440030087

0,8 ha (daļa no z.g)

44.93

Lauksaimniecība/ 6 gadi

7.

Andzeļu pagasts

60440040150

0,5 ha

28.08

Lauksaimniecība/ 6 gadi

8.

Andzeļu pagasts

60440050369

2,5 ha (daļa no z.g)

140.4

Lauksaimniecība/ 6 gadi

9.

Andzeļu pagasts

60440050134

0,18 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

10.

Bērziņu pagasts

60500030138

1,38 ha

77.50

Lauksaimniecība/ 6 gadi

11.

Bērziņu pagasts

60500030182

1,0 ha (daļa no z.g)

56.16

Lauksaimniecība/ 6 gadi

12.

Bērziņu pagasts

60500030212

1,3 ha

73.01

Lauksaimniecība/ 6 gadi

13.

Bērziņu pagasts

60500030261

0,7 ha (daļa no z.g)

39.31

Lauksaimniecība/ 6 gadi

14.

Bērziņu pagasts

60500030275

1,2 ha

67.39

Lauksaimniecība/ 6 gadi

15.

Bērziņu pagasts

60500040184

1,0 ha (daļa no z.g)

56.16

Lauksaimniecība/ 6 gadi

16.

Bērziņu pagasts

60500040228

0,9 ha (daļa no z.g)

50.54

Lauksaimniecība/ 6 gadi

17.

Bērziņu pagasts

60500040229

3,4 ha (daļa no z.g)

190.94

Lauksaimniecība/ 6 gadi

18.

Bērziņu pagasts

60500040230

1,5 ha (daļa no z.g)

84.24

Lauksaimniecība/ 6 gadi

19.

Bērziņu pagasts

60500040231

0,2 ha

28.08

Lauksaimniecība/ 6 gadi

20.

Bērziņu pagasts

60500040426

0,9 ha (daļa no z.g)

50.54

Lauksaimniecība/ 6 gadi

21.

Bērziņu pagasts

60500070042

2,0 ha (daļa no z.g)

112.32

Lauksaimniecība/ 6 gadi

22.

Bērziņu pagasts

60500040415

0,4 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

23.

Bērziņu pagasts

60500040120

0,42 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

24.

Ezernieku pagasts

60560020055

2,0 ha (daļa no z.g)

112.30

Lauksaimniecība/ 6 gadi

25.

Ezernieku pagasts

60560020198

0,5 ha (daļa no z.g)

28.08

Lauksaimniecība/ 6 gadi

26.

Ezernieku pagasts

60560020208

0,3 ha (daļa no z.g)

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

27.

Ezernieku pagasts

60560030044

0,3 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

28.

Ezernieku pagasts

60560050232

1,8 ha (daļa no z.g)

101.09

Lauksaimniecība/ 6 gadi

29.

Ezernieku pagasts

60560090032

0,4 ha (daļa no z.g)

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

30.

Ezernieku pagasts

60560040450

0,36 ha (daļa no z.g)

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

31.

Ezernieku pagasts

60560050071

2,0 ha (daļa no z.g)

112.32

Lauksaimniecība/ 6 gadi

32.

Ezernieku pagasts

60560050105

3,0 ha (daļa no z.g)

168.48

Lauksaimniecība/ 6 gadi

33.

Ezernieku pagasts

60560050169

0,8 ha (daļa no z.g)

44.93

Lauksaimniecība/ 6 gadi

34.

Ezernieku pagasts

60560050246

0,4 ha (daļa no z.g)

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

35.

Ezernieku pagasts

60560050247

0,4 ha (daļa no z.g)

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

36.

Ezernieku pagasts

60560050283

1,1 ha (daļa no z.g)

61.78

Lauksaimniecība/ 6 gadi

37.

Ezernieku pagasts

60560053164

3,8 ha (daļa no z.g)

213.41

Lauksaimniecība/ 6 gadi

38.

Ezernieku pagasts

60560060041

0,5 ha (daļa no z.g)

28.08

Lauksaimniecība/ 6 gadi

39.

Ezernieku pagasts

60560010103

0,6 ha (daļa no z.g)

33.70

Lauksaimniecība/ 6 gadi

40.

Ezernieku pagasts

60560030140

1,0 ha (daļa no z.g)

56.16

Lauksaimniecība/ 6 gadi

41.

Ezernieku pagasts

60560060198

2,3 ha (daļa no z.g)

129.17

Lauksaimniecība/ 6 gadi

42.

Ezernieku pagasts

60560050276

0,3 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

43.

Ezernieku pagasts

60560040297

1,4 ha (daļa no z.g)

78.62

Lauksaimniecība/ 6 gadi

44.

Konstantinovas pagasts

60760040129

0,5 ha (daļa no z.g)

28.08

Lauksaimniecība/ 6 gadi

45.

Konstantinovas pagasts

60760040139

0,39 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

46.

Konstantinovas pagasts

60760040144

0,6 ha

33.70

Lauksaimniecība/ 6 gadi

47.

Konstantinovas pagasts

60760040201

0,4 ha (daļa no z.g)

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

48.

Konstantinovas pagasts

60760040218

0,4 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

49.

Konstantinovas pagasts

60760040397

0,24 ha (daļa no z.g)

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

50.

Konstantinovas pagasts

60760040473

0,5 ha (daļa no z.g)

28.08

Lauksaimniecība/ 6 gadi

51.

Konstantinovas pagasts

60760040411

1,12 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

52.

Konstantinovas pagasts

60760043485

0,35 ha (daļa no z.g)

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

53.

Konstantinovas pagasts

60760020051

1,3 ha (daļa no z.g)

73.01

Lauksaimniecība/ 6 gadi

54.

Konstantinovas pagasts

60760020276

0,10 ha

28.0

Lauksaimniecība/ 6 gadi

55.

Svariņu pagasts

60900010161

0,34 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

56.

Svariņu pagasts

60900010228

0,8 ha (daļa no z.g)

44.93

Lauksaimniecība/ 6 gadi

57.

Svariņu pagasts

60900010255

0,4 ha (daļa no z.g)

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

58.

Svariņu pagasts

60900010279

0,33 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

59.

Svariņu pagasts

60900010397

1,1 ha

61.78

Lauksaimniecība/ 6 gadi

60.

Svariņu pagasts

60900040087

1,6 ha (daļa no z.g)

89.86

Lauksaimniecība/ 6 gadi

61.

Svariņu pagasts

60900010278

0,5 ha

28.08

Lauksaimniecība/ 6 gadi

62.

Svariņu pagasts

60900013389

1,2 ha (daļa no z.g)

67.39

Lauksaimniecība/ 6 gadi

63.

Svariņu pagasts

60900020079

0,4 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

64.

Svariņu pagasts

60900020080

0,25 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

65.

Andrupenes pagasts

60420030200

0,4 ha (daļa no z.g)

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

66.

Andrupenes pagasts

60420040244

0,5 ha (daļa no z.g)

28.08

Lauksaimniecība/ 6 gadi

67.

Andrupenes pagasts

60420040258

0,85 ha

47.74

Lauksaimniecība/ 6 gadi

68.

Andrupenes pagasts

60420040518

0,8 ha (daļa no z.g)

44.93

Lauksaimniecība/ 6 gadi

69.

Andrupenes pagasts

60420040473

0,3 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

70.

Andrupenes pagasts

60420040522

0,08 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

71.

Andrupenes pagasts

60420040523

0,13 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

72.

Andrupenes pagasts

60420050090

0,2 ha (daļa no z.g)

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

73.

Andrupenes pagasts

60420050177

0.15 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

74.

Andrupenes pagasts

60420050179

0.2 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

75.

Andrupenes pagasts

60420050072

0,7 ha (daļa no z.g)

39.31

Lauksaimniecība/ 6 gadi

76.

Andrupenes pagasts

60420050078

0,7 ha (daļa no z.g)

39.31

Lauksaimniecība/ 6 gadi

77.

Andrupenes pagasts

60420040392

0,13 ha (daļa no z.g)

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

78.

Andrupenes pagasts

60420060164

0,7 ha (daļa no z.g)

39.31

Lauksaimniecība/ 6 gadi

79.

Andrupenes pagasts

60420070225

1,5 ha (daļa no z.g)

84.24

Lauksaimniecība/ 6 gadi

80.

Andrupenes pagasts

60420100146

0,8 ha (daļa no z.g)

44.93

Lauksaimniecība/ 6 gadi

81.

Andrupenes pagasts

60420060171

0,4 ha (daļa no z.g)

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

82.

Andrupenes pagasts

60420070157

1.0

56.16

Lauksaimniecība/ 6 gadi

83.

Andrupenes pagasts

60420100102

3.8

213.41

Lauksaimniecība/ 6 gadi

 

APSTIPRINĀTS

Dagdas novada pašvaldības domes

2021.gada 17.jūnija sēdē

(protokols Nr. 8, 16.§)

 

 

Pašvaldībai piekritīgo un rezerves zemes fondā iekļauto

neiznomātu zemes gabalu saraksts

(papildinājums 27.05.2021. sarakstam)

Nr.

p.k.

Atrašanās vieta

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Iznomājamā platība

 

Sākotnējā nomas maksa

EUR

bez PVN

Lietošanas mērķis/ termiņš

1.

Dagdas pagasts

60540010152

1,2 ha

(daļa no z.g)

67,39

Lauksaimniecība/

6 gadi

2.

Andzeļu pagasts

60440020019

0,9 ha

(daļa no z.g)

50,54

Lauksaimniecība/

6 gadi

3.

Andzeļu pagasts

60440050142

1,1 ha

61,78

Lauksaimniecība/

6 gadi

4.

Svariņu pagasts

60900010209

0,4 ha

(daļa no z.g)

28,00

Lauksaimniecība/

6 gadi

5.

Svariņu pagasts

60900010258

0,9 ha

50,54

Lauksaimniecība/

6 gadi

6.

Svariņu pagasts

60900010378

0,9 ha

(daļa no z.g)

50,54

Lauksaimniecība/

6 gadi

7.

Konstantinovas pagasts

60760020231

0,2 ha

28,00

Lauksaimniecība/

6 gadi

 

 

 

Iesniegumi zemes nomas tiesību iegūšanai iesniedzami līdz 16.07.2021.

 

Sagatavoja:

Nekustamā īpašuma speciālists V.Masjuks

656 81716