Zemes noma

Zemes vienību nomas tiesību izsoles un zemes nodošanu nomā ar izpirkuma tiesībām

šajā sarakstā nav jaunumu ierakstu.

Dagdas novada pašvaldībai piekrītošo neapbūvēto zemesgabalu nomas maksa

Pašvaldībai piekritīgo un rezerves zemes fondā iekļauto neiznomātu zemes gabalu saraksts

APSTIPRINĀTS

Dagdas novada pašvaldības domes

2020.gada 23.decembra sēdē

(protokols Nr.18, 29.§)

 

 

Pašvaldībai piekritīgo un rezerves zemes fondā iekļauto

neiznomātu zemes gabalu saraksts

 

Iesniegumi zemes nomas tiesību iegūšanai iesniedzami līdz 12.02.2021.

Nr.

p.k.

Atrašanās vieta

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Iznomājamā platība

ha

Sākotnējā nomas maksa

EUR

bez PVN

Lietošanas mērķis/ termiņš

1.

Dagdas pagasts

60540022123

0,5 ha (daļa no z.g)

28.08

Lauksaimniecība/ 6 gadi

2.

Dagdas pagasts

60540040211

0,3 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

3.

Dagdas pagasts

60540040108

0,8 ha (daļa no z.g)

44.93

Lauksaimniecība/ 6 gadi

4.

Dagdas pagasts

60540040120

0,5 ha (daļa no z.g)

28.08

Lauksaimniecība/ 6 gadi

5.

Dagdas pagasts

60540040158

1,0 ha (daļa no z.g)

56.16

Lauksaimniecība/ 6 gadi

6.

Andzeļu pagasts

60440030087

0,8 ha (daļa no z.g)

44.93

Lauksaimniecība/ 6 gadi

7.

Andzeļu pagasts

60440040150

0,5 ha

28.08

Lauksaimniecība/ 6 gadi

8.

Andzeļu pagasts

60440050369

2,5 ha (daļa no z.g)

140.4

Lauksaimniecība/ 6 gadi

9.

Andzeļu pagasts

60440050134

0,18 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

10.

Ķepovas pagasts

60800030028

2,1 ha (daļa no z.g)

117.94

Lauksaimniecība/ 6 gadi

11.

Ķepovas pagasts

60800030071

0,45 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

12.

Ķepovas pagasts

60800040201

5,0 ha (daļa no z.g)

280.80

Lauksaimniecība/ 6 gadi

13.

Ķepovas pagasts

60800050053

1,7 ha (daļa no z.g)

95.47

Lauksaimniecība/ 6 gadi

14.

Bērziņu pagasts

60500040126

0,28 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

15.

Bērziņu pagasts

60500040144

0,35 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

16.

Bērziņu pagasts

60500040184

1,0 ha (daļa no z.g)

56.16

Lauksaimniecība/ 6 gadi

17.

Bērziņu pagasts

60500040237

0,29 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

18.

Bērziņu pagasts

60500040247

0,7 ha

39.31

Lauksaimniecība/ 6 gadi

19.

Bērziņu pagasts

60500040365

0,6 ha (daļa no z.g)

33.70

Lauksaimniecība/ 6 gadi

20.

Bērziņu pagasts

60500040414

0,3 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

21.

Bērziņu pagasts

60500040416

0,3 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

22.

Bērziņu pagasts

60500070042

2,0 ha (daļa no z.g)

112.32

Lauksaimniecība/ 6 gadi

23.

Bērziņu pagasts

60500040415

0,4 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

24.

Bērziņu pagasts

60500040120

0,42 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

25.

Ezernieku pagasts

60560020055

2,0 ha (daļa no z.g)

112.30

Lauksaimniecība/ 6 gadi

26.

Ezernieku pagasts

60560020198

0,5 ha (daļa no z.g)

28.08

Lauksaimniecība/ 6 gadi

27.

Ezernieku pagasts

60560020208

0,3 ha (daļa no z.g)

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

28.

Ezernieku pagasts

60560030044

0,3 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

29.

Ezernieku pagasts

60560050232

1,8 ha (daļa no z.g)

101.09

Lauksaimniecība/ 6 gadi

30.

Ezernieku pagasts

60560090032

0,4 ha (daļa no z.g)

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

31.

Ezernieku pagasts

60560040297

1,4 ha (daļa no z.g.)

78.62

Lauksaimniecība/ 6 gadi

32.

Ezernieku pagasts

60560040450

0,36 ha (daļa no z.g)

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

33.

Ezernieku pagasts

60560050169

0,8 ha (daļa no z.g)

44.93

Lauksaimniecība/ 6 gadi

34.

Ezernieku pagasts

60560050246

0,4 ha (daļa no z.g)

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

35.

Ezernieku pagasts

60560050247

0,4 ha (daļa no z.g)

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

36.

Ezernieku pagasts

60560050283

1,1 ha (daļa no z.g)

61.78

Lauksaimniecība/ 6 gadi

37.

Ezernieku pagasts

60560053164

3,8 ha (daļa no z.g)

213.41

Lauksaimniecība/ 6 gadi

38.

Ezernieku pagasts

60560060041

0,5 ha (daļa no z.g)

28.08

Lauksaimniecība/ 6 gadi

39.

Ezernieku pagasts

60560010103

0,6 ha (daļa no z.g)

33.70

Lauksaimniecība/ 6 gadi

40.

Ezernieku pagasts

60560030140

1,0 ha (daļa no z.g)

56.16

Lauksaimniecība/ 6 gadi

41.

Ezernieku pagasts

60560060198

2,3 ha (daļa no z.g)

129.17

Lauksaimniecība/ 6 gadi

42.

Konstantinovas pagasts

60760020080

2,1 ha (daļa no z.g)

117.94

Lauksaimniecība/ 6 gadi

43.

Konstantinovas pagasts

60760040132

0,3 ha (daļa no z.g)

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

44.

Konstantinovas pagasts

60760040201

0,4 ha (daļa no z.g)

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

45.

Konstantinovas pagasts

60760040355

1,7 ha (daļa no z.g)

95.47

Lauksaimniecība/ 6 gadi

46.

Konstantinovas pagasts

60760040397

0,24 ha (daļa no z.g)

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

47.

Konstantinovas pagasts

60760040404

1,5 ha (daļa no z.g)

84.24

Lauksaimniecība/ 6 gadi

48.

Konstantinovas pagasts

60760040473

0,5 ha (daļa no z.g)

28.08

Lauksaimniecība/ 6 gadi

49.

Konstantinovas pagasts

60760040411

1,12 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

50.

Konstantinovas pagasts

60760043485

0,35 ha (daļa no z.g)

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

51.

Konstantinovas pagasts

60760020051

1,3 ha (daļa no z.g)

73.01

Lauksaimniecība/ 6 gadi

52.

Konstantinovas pagasts

60760020052

0,38 (daļa no z.g)

28.0

Lauksaimniecība/ 6 gadi

53.

Konstantinovas pagasts

60760020276

0,10 ha

28.0

Lauksaimniecība/ 6 gadi

54.

Šķaunes pagasts

60920040018

1,4 ha (daļa no z.g)

78.62

Lauksaimniecība/ 6 gadi

55.

Šķaunes pagasts

60920040026

1,9 ha (daļa no z.g)

106.70

Lauksaimniecība/ 6 gadi

56.

Svariņu pagasts

60900010121

0,25 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

57.

Svariņu pagasts

60900010161

0,34 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

58.

Svariņu pagasts

60900010209

0,48 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

59.

Svariņu pagasts

60900010228

0,8 ha (daļa no z.g)

44.93

Lauksaimniecība/ 6 gadi

60.

Svariņu pagasts

60900010255

0,4 ha (daļa no z.g)

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

61.

Svariņu pagasts

60900010279

0,33 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

62.

Svariņu pagasts

60900010327

0,3 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

63.

Svariņu pagasts

60900010357

0,5 ha

28.08

Lauksaimniecība/ 6 gadi

64.

Svariņu pagasts

60900010378

0,9 ha (daļa no z.g)

50.54

Lauksaimniecība/ 6 gadi

65.

Svariņu pagasts

60900010397

1,1 ha

61.78

Lauksaimniecība/ 6 gadi

66.

Svariņu pagasts

60900040087

1,6 ha (daļa no z.g)

89.86

Lauksaimniecība/ 6 gadi

67.

Svariņu pagasts

60900010278

0,5 ha

28.08

Lauksaimniecība/ 6 gadi

68.

Svariņu pagasts

60900013389

1,2 ha (daļa no z.g)

67.39

Lauksaimniecība/ 6 gadi

69.

Svariņu pagasts

60900010258

0,9 ha

50.54

Lauksaimniecība/ 6 gadi

70.

Svariņu pagasts

60900010507

0,4 ha (daļa no z.g)

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

71.

Svariņu pagasts

60900020079

0,4 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

72.

Svariņu pagasts

60900020080

0,25 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

73.

Svariņu pagasts

60900060147

6,5 ha

365.04

Lauksaimniecība/ 6 gadi

74.

Andrupenes pagasts

60420040518

0,8 ha (daļa no z.g)

44.93

Lauksaimniecība/ 6 gadi

75.

Andrupenes pagasts

60420040473

0,3 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

76.

Andrupenes pagasts

60420040522

0,08 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

77.

Andrupenes pagasts

60420040523

0,13 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

78.

Andrupenes pagasts

60420050090

0,2 ha (daļa no z.g)

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

79.

Andrupenes pagasts

60420050177

0.15 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

80.

Andrupenes pagasts

60420050179

0.2 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

81.

Andrupenes pagasts

60420050072

0,7 ha (daļa no z.g)

39.31

Lauksaimniecība/ 6 gadi

82.

Andrupenes pagasts

60420050078

0,7 ha (daļa no z.g)

39.31

Lauksaimniecība/ 6 gadi

83.

Andrupenes pagasts

60420040261

0.8 ha

44.93

Lauksaimniecība/ 6 gadi

84.

Andrupenes pagasts

60420040392

0,13 ha (daļa no z.g)

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

85.

Andrupenes pagasts

60420060164

0,7 ha (daļa no z.g)

39.31

Lauksaimniecība/ 6 gadi

86.

Andrupenes pagasts

60420070225

1,5 ha (daļa no z.g)

84.24

Lauksaimniecība/ 6 gadi

87.

Andrupenes pagasts

60420100146

0,8 ha (daļa no z.g)

44.93

Lauksaimniecība/ 6 gadi


 

APSTIPRINĀTS 

Dagdas novada pašvaldības domes 

2021.gada 28.janvāra sēdē

(protokols Nr.1, 57.§)

 

Pašvaldībai piekritīgo un rezerves zemes fondā papildus iekļauto

neiznomātu zemes gabalu saraksts

 

Nr.

p.k.

Atrašanās vieta

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Iznomājamā platība

 

Sākotnējā nomas maksa

EUR

bez PVN

Lietošanas mērķis/ termiņš

1.

Dagdas pagasts

60540010259

0,95 ha (daļa no z.g)

53.35

Lauksaimniecība/ 6 gadi

2.

Dagdas pagasts

60540050153

2,2 ha

123.55

Lauksaimniecība/ 6 gadi

3.

Dagdas pagasts

60540050143

1,0 ha (daļa no z.g)

56.16

Lauksaimniecība/ 6 gadi

4.

Dagdas pagasts

60540050139

0,7 ha (daļa no z.g)

39.31

Lauksaimniecība/ 6 gadi

5.

Asūnes pagasts

60460040405

1,5 ha (daļa no z.g)

84.24

Lauksaimniecība/ 6 gadi

6.

Andrupenes pagasts

60420040164

0,5 ha (daļa no z.g)

28.08

Lauksaimniecība/ 6 gadi

7.

Andrupenes pagasts

60420040218

0,91 ha

51.11

Lauksaimniecība/ 6 gadi

8.

Ezernieku pagasts

60560050276

0,3 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

9.

Ezernieku pagasts

60560060185

2,4 ha (daļa no z.g)

134.78

Lauksaimniecība/ 6 gadi

 

 Iesniegumi zemes nomas tiesību iegūšanai iesniedzami
līdz 12.02.2021. 

 

Sagatavoja:

Nekustamā īpašuma speciālists V.Masjuks

656 81716