Zemes noma

Zemes vienību nomas tiesību izsoles un zemes nodošanu nomā ar izpirkuma tiesībām

šajā sarakstā nav jaunumu ierakstu.

Dagdas novada pašvaldībai piekrītošo neapbūvēto zemesgabalu nomas maksa

Pašvaldībai piekritīgo un rezerves zemes fondā iekļauto neiznomātu zemes gabalu saraksts

 

Iesniegumi zemes nomas tiesību iegūšanai iesniedzami

Dagdas novada pašvaldībā līdz 18.10.2019.

Nr.

p.k.

Atrašanās vieta

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Iznomājamā platība

ha

Sākotnējā nomas maksa

EUR

bez PVN

Lietošanas mērķis/

nomas termiņš

1.

Dagdas pagasts

60540040211

0,3 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

2.

Andzeļu pagasts

60440040150

0,5 ha

28.08

Lauksaimniecība/ 6 gadi

3.

Andzeļu pagasts

60440050369

2,5 ha (daļa no z.g)

140.4

Lauksaimniecība/ 6 gadi

4.

Ķepovas pagasts

60800050044

0,7 ha (daļa no z.g)

39.31

Lauksaimniecība/ 6 gadi

5.

Ķepovas pagasts

60800050053

1,7 ha (daļa no z.g)

95.47

Lauksaimniecība/ 6 gadi

6.

Bērziņu pagasts

60500030372

0,4 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

7.

Bērziņu pagasts

60500040126

0,28 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

8.

Bērziņu pagasts

60500040144

0,35 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

9.

Bērziņu pagasts

60500040184

1,0 ha (daļa no z.g)

56.16

Lauksaimniecība/ 6 gadi

10.

Bērziņu pagasts

60500040319

1,7 ha (daļa no z.g)

95.47

Lauksaimniecība/ 6 gadi

11.

Bērziņu pagasts

60500040414

0,3 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

12.

Bērziņu pagasts

60500040416

0,3 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

13.

Ezernieku pagasts

60560020198

0,5 ha (daļa no z.g)

28.08

Lauksaimniecība/ 6 gadi

14.

Ezernieku pagasts

60560020208

0,3 ha (daļa no z.g)

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

15.

Ezernieku pagasts

60560030044

0,3 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

16.

Ezernieku pagasts

60560040424

1,0 ha

56.16

Lauksaimniecība/ 6 gadi

17.

Ezernieku pagasts

60560040514

0,38 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

18.

Ezernieku pagasts

60560050154

1,1 ha (daļa no z.g)

61.78

Lauksaimniecība/ 6 gadi

19.

Ezernieku pagasts

60560050163

1,7 ha (daļa no z.g)

95.47

Lauksaimniecība/ 6 gadi

20.

Ezernieku pagasts

60560050232

1,8 ha (daļa no z.g)

101.09

Lauksaimniecība/ 6 gadi

21.

Ezernieku pagasts

60560050285

0,8 ha (daļa no z.g)

44.93

Lauksaimniecība/ 6 gadi

22.

Ezernieku pagasts

60560050291

0,8 ha (daļa no z.g)

44.93

Lauksaimniecība/ 6 gadi

23.

Ezernieku pagasts

60560060129

2,5 ha (daļa no z.g)

140.4

Lauksaimniecība/ 6 gadi

24.

Ezernieku pagasts

60560090032

0,4 ha (daļa no z.g)

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

25.

Ezernieku pagasts

60560060061

7,0 ha (daļa no z.g)

393.12

Lauksaimniecība/ 6 gadi

26.

Konstantinovas pagasts

60760040132

0,3 ha (daļa no z.g)

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

27.

Konstantinovas pagasts

60760040201

0,4 ha (daļa no z.g)

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

28.

Konstantinovas pagasts

60760040397

0,24 ha (daļa no z.g)

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

29.

Konstantinovas pagasts

60760040473

0,5 ha (daļa no z.g)

28.08

Lauksaimniecība/ 6 gadi

30.

Šķaunes pagasts

60920040018

1,4 ha (daļa no z.g)

78.62

Lauksaimniecība/ 6 gadi

31.

Šķaunes pagasts

60920040026

1,9 ha (daļa no z.g)

106.70

Lauksaimniecība/ 6 gadi

32.

Svariņu pagasts

60900010121

0,25 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

33.

Svariņu pagasts

60900010161

0,34 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

34.

Svariņu pagasts

60900010209

0,48 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

35.

Svariņu pagasts

60900010228

0,8 ha (daļa no z.g)

44.93

Lauksaimniecība/ 6 gadi

36.

Svariņu pagasts

60900010255

0,4 ha (daļa no z.g)

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

37.

Svariņu pagasts

60900010284

0,5 ha

28.08

Lauksaimniecība/ 6 gadi

38.

Svariņu pagasts

60900010378

0,9 ha (daļa no z.g)

50.54

Lauksaimniecība/ 6 gadi

39.

Svariņu pagasts

60900010397

1,1 ha

61.78

Lauksaimniecība/ 6 gadi

40.

Svariņu pagasts

60900040087

1,6 ha (daļa no z.g)

89.86

Lauksaimniecība/ 6 gadi

41.

Svariņu pagasts

60900050053

1,1 ha

61.78

Lauksaimniecība/ 6 gadi

42.

Andrupenes pagasts

60420040188

0,4 ha (daļa no z.g)

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

43.

Andrupenes pagasts

60420040387

0,2 ha (daļa no z.g)

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

44.

Andrupenes pagasts

60420040391

0,46 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

45.

Andrupenes pagasts

60420040473

0,3 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

46.

Andrupenes pagasts

60420040522

0,08 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

47.

Andrupenes pagasts

60420040523

0,13 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

48.

Andrupenes pagasts

60420050086

0,17 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

49.

Andrupenes pagasts

60420050090

0,2 ha (daļa no z.g)

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

50.

Andrupenes pagasts

60420050091

0,11 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

51.

Andrupenes pagasts

60420050142

0,13 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

52.

Andrupenes pagasts

60420050144

0,08 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

53.

Andrupenes pagasts

60420050152

0,05 ha

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

54.

Andrupenes pagasts

60420050155

0,4 ha (daļa no z.g)

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

55.

Andrupenes pagasts

60420050177

0.15

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

56.

Andrupenes pagasts

60420050179

0.20

28.00

Lauksaimniecība/ 6 gadi

57.

Andrupenes pagasts

60420070162

0.59

33.13

Lauksaimniecība/ 6 gadi

 

 

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2019.gada 26.septembra sēdē
(protokols Nr.10, 31.§)

Nr.

p.k.

Atrašanās vieta

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Iznomājamā platība

ha

Sākotnējā nomas maksa

EUR

bez PVN

Lietošanas mērķis/

nomas termiņš

1.

Ezernieku pagasts

60560050133

2,1 ha

117.94

Lauksaimniecība/ 6 gadi

2.

Ezernieku pagasts

60560040159

1,6 ha

(daļa no z.g.)

89.86

Lauksaimniecība/ 6 gadi

3.

Andrupenes pagasts

60420110063

4.8

269.59

Lauksaimniecība/ 6 gadi

4.

Bērziņu pagasts

60500030252

0.87

48.86

Lauksaimniecība/ 6 gadi

5.

Bērziņu pagasts

60500030464

1.2

67.39

Lauksaimniecība/ 6 gadi

Sagatavoja:

Nekustamā īpašuma speciālists V.Masjuks

656 81716

Iesniegumi zemes nomas tiesību iegūšanai iesniedzami

Dagdas novada pašvaldībā līdz 18.10.2019.