Veterinārārsti

Valsts pilnvarotie veterinārārsti, kuri darbojas Dagdas novada teritorijā

Nr.p.k. Vārds, uzvārds Tel.Nr. Sertifikāta Nr. Pilnvarojuma teritorija
1. Leonīds Baranovs  29320806  V-2108-12  Dagdas novads
2.  Anita Brēdika  26376759  V-1892-14  Dagdas novads
3.  Vladimirs Esmans  26391425  V-0800-12  Dagdas novads
4.  Aleksandrs Smoļaņinovs  29406222  V-2096-12  Krāslavas novads, Dagdas novads
5.  Jānis Lukaševičs  26234039  V-1491-12  Andrupenes pagasts, Kastuļinas pagasts
6.  Zinaida Siliņeviča  26252177  V-0783-11  Dagdas novads, Svariņu pagasts
7.  Viktorija Spila  29129873  V-2259-12  Dagdas novads, Svariņu pagasts
8.  Inta Vedļa  29170053  V-1821-14  Dagdas novads


Aktualizēts 17.02.2016