Tautsaimniecība

Latvijas lielākais laikrakstu arhīvs
news.lv

Tautsaimniecības ZIŅAS

1 08.09.2014
PVD interaktīvā karte

Lai uzzinātu, kādi ir mājas un meža cūku un citu lauksaimniecības dzīvnieku pārvietošanas ierobežojumi, kādi ir mājas un meža cūku gaļas, kā arī to izstrādājumu un produktu izplatīšanas ierobežojumi attiecīgajā teritorijā,

[vairāk]
1 08.09.2014
Pasākumi Āfrikas cūku mēra ierobežošanai

Latgales reģiona lauksaimniecības uzņēmumi un pašvaldības apzinās situācijas nopietnību āfrikas cūku mēra izplatībā un ar to saistīto preventīvo biodrošības pasākumu steidzamu ieviešanu visās slimības skartajās teritorijās.

[vairāk]
1 03.09.2014
Par ūdens transporta līdzekļu izmantošanu Latvijas ūdenstilpēs un ūdenstecēs aizsargājamās dabas teritorijās

Ūdens resursi ir viena no Latvijas lielākajām dabas bagātībām, kas tiek plaši izmantota aktīvai atpūtai, tūrismam un citām aktivitātēm.

[vairāk]
1 29.08.2014
PVD informē par meža cūku blakusproduktu konteineru atrašanās vietām

Aicinām medniekus, pēc meža cūku nomedīšanas, par to atdošanu kompensācijas saņemšanai, kā arī par blakusproduktu nodošanu ievietošanai konteinerā, sazināties ar atrašanās vietai tuvāko norādīto kontaktpersonu.

[vairāk]
1 28.08.2014
Aktuāla informācija cūku turētājiem, kuri nobarojamās cūkas tur pašpatēriņam un to skaits saimniecībā nepārsniedz 10

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.621 „Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām”

[vairāk]
26.08.2014
Latgales uzņēmējdarbības centrs organizē semināru – diskusiju par valsts kontrolējošo iestāžu un Latgales uzņēmēju sadarbības veicināšanu

Latgales uzņēmējdarbības centrs (LUC) 27.augustā Daugavpilī, Marka Rotko mākslas centrā organizē semināru – diskusiju par uzņēmējdarbības vidi Latgales reģionā un pasākumiem tās uzlabošanai.

[vairāk]
1 26.08.2014
Par cūku turēšanu

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.621 10.8 punktu: "Dienests organizē cūku sugu dzīvnieku piespiedu nogalināšanu un iznīcināšanu novietnēs, kurās dzīvnieku īpašnieks noteiktajā termiņā nav īstenojis biodrošības pasākumus un nodrošinājis dzīvnieku nokaušanu.

[vairāk]
1 11.08.2014
Par ārkārtas situāciju Dagdas novadā un masu pasākumu atcelšanu

Ceturtdien, 3. jūlijā, Saeimas sēdē tika nolemts izsludināt ārkārtas situāciju Āfrikas cūku mēra (ĀCM) skartajā teritorijā, tajā skaitā arī visā Dagdas novada teritorijā.

[vairāk]
01.08.2014
PVD ieteikumi labības audzētājiem graudu novākšanas laikā

Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) aicina visus labības audzētājus, sevišķi Āfrikas cūka mēra (ĀCM) izsludinātajā ārkārtējās situācijas teritorijā, labības novākšanas un kulšanas laikā īpašu uzmanību pievērst teritorijai, no kuras iegūst graudus, kā arī tālākai graudu izplatībai.

[vairāk]