Tautsaimniecība

Latvijas lielākais laikrakstu arhīvs
news.lv

Tautsaimniecības ZIŅAS

1 21.02.2014
Uzņēmēju ērtībai - pamatkapitāla pārreģistrāciju eiro var veikt Valsts vienotajā klientu apkalpošanas centrā Daugavpilī

Latvijai pievienojoties eirozonai, stājās spēkā Komerclikuma grozījumi, kas nosaka to, ka visiem komersantiem līdz 2016.gada 30.jūnijam ir jāveic pamatkapitāla pārreģistrācija eiro. Šīs izmaiņas ir jāreģistrē Uzņēmumu reģistrā. Lai to paveiktu, Daugavpils un apkārtējo novadu komersanti, tagad var izmantot Valsts vienotā klientu apkalpošanas centra...

[vairāk]
1 11.02.2014
Varēs veikt investīcijas akvakultūras uzņēmumos

No 2014.gada 7.marta līdz 2014.gada 7.aprīlim notiks projektu iesniegumu pieņemšana pasākumam „Investīcijas akvakultūras uzņēmumos” ar publisko finansējumu 2 290 891 EUR apmērā. Atbalsta pretendents var būt komersants, zemnieku vai zvejnieku saimniecība.

[vairāk]
11.02.2014
Eiropas Sociālā fonda projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2” pilotprojekts „Praktiskā apmācība prioritārajās nozarēs”

2013.gada jūlijā Nodarbinātības valsts aģentūra uzsāka Eiropas Sociālā fonda projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2” pilotprojekta „Praktiskā apmācība prioritārajās nozarēs” (turpmāk – Praktiskā apmācība prioritārajās nozarēs) īstenošanu.

[vairāk]
1 10.02.2014
Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde

No 2014.gada 7.marta līdz 2014.gada 7.aprīlim notiks projektu iesniegumu pieņemšana pasākumam „Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde” ar publisko finansējumu 7 855 416 EUR apmērā.

[vairāk]
1 05.02.2014
"Laiks Ziedonim"

2014.gada 6.janvārī, Epifānijas dienā Imanta Ziedoņa fonds "Viegli" izsludina pieteikšanos apbalvojumam "Laiks Ziedonim".

[vairāk]
1 27.01.2014
Vienotā platības maksājuma saņemšanai var pieteikt visu zemi

No 2014.gada vienotā platības maksājuma saņemšanai var pieteikt visu zemi, kas ir labā lauksaimniecības stāvoklī un tiek apsaimniekota, jo ir atcelts 2003.gada nosacījums.

[vairāk]