Atkritumu apsaimniekošana

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Dagdas novadā no 2016. gada 1. aprīļa nodrošina SIA “Clean R”


Informācija par līgumus noslēgšanas iespējām  pieejama SIA "Clean R" mājas lapā www.cleanr.lv.

Jautājumu un ierosinājumu gadījumā Clean R aicina iedzīvotājus zvanīt 67111001 vai rakstīt uz kc@cleanr.lv.

Atkritumu šķirošana

Atkritumu šķirošanas vietas

Dagdā:

 • Rēzeknes iela 4b, Dagda
 • Brīvības iela 3b, Dagda
 • Alejas iela 3a, Dagda
 • Mičurina iela 3a, Dagda
 • Brīvības iela 31a, Dagda
 • Pasta iela 35, Dagda

Pagastos:

 • Andrupenes pagasts - Andrupene, Ezernieku iela 1A, aiz Tautas nama
 • Andzeļu pagasts – Andzeļi, aiz daudzdzīvokļu mājas “Narcises”
 • Asūnes pagasts – Asūne, Kalnu iela 3
 • Bērziņu pagasts - Porečje, pretī pagasta pārvaldes ēkai
 • Dagdas pagasts, Ozoliņi - ciemata centrā
 • Ezernieku pagasts – Ezernieki, pie “Sporta zāles”
 • Konstantinovas pagasts – Konstantinova, Saules iela – 13, pie daudzdzīvokļu mājas
 • Ķepovas pagasts – Neikšāni, Saietu nama pagalmā
 • Svariņu pagasts - Svarinci, pie daudzdzīvokļu mājām
 • Šķaunes pagasts – Šķaune, pie daudzdzīvokļu māju katlumājas