Tautsaimniecība

Latvijas lielākais laikrakstu arhīvs
news.lv

Tautsaimniecības ZIŅAS

1 13.06.2018
Pensionāri saņems vairāk

Nodokļu reforma, kas stājusies spēkā no 2018. gada 1. janvāra, paredz vairākus iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) ieguvumus. Tostarp arī neapliekamā minimuma palielināšanu pensijām.

[vairāk]
1 11.06.2018
Kā mainīsies ienākumi, ja esat tikko atgriezusies no bērna kopšanas atvaļinājuma?

Jaunā nodokļu reforma paredzējusi algu pieaugumu dažādām sabiedrības grupām, t.sk. ģimenēm ar bērniem, jo ne tikai samazināta IIN (Iedzīvotāju ienākuma nodokļa) likme un ieviests VID prognozētais neapliekamais minimums, bet palielināti arī atvieglojumi par apgādājamo. No 1. marta visas ģimenes, kurās aug vairāk nekā divi bērni no 1 līdz 20 gadu...

[vairāk]
1 30.05.2018
Uzņēmumiem izdevīgi investēt attīstībā

Nodokļu reforma sniedz priekšrocību tiem uzņēmumiem, kas investē savā attīstībā. Beidzot arī Latvijā par reinvestēto peļņu nebūs jāmaksā uzņēmumu ienākuma nodoklis (UIN), jo reinvestētajai peļņai piemēros 0 % UIN likmi. No tā arī izriet nākamais ieguvums – no 2018. gada 1. jūlija tiek atcelti UIN avansa maksājumi, kas tik daudziem uzņēmumiem...

[vairāk]
1 28.05.2018
Kas mainās šogad un turpmāk tiem, kas maksā mikrouzņēmumu nodokli?

Mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) režīms, sākot ar 2018.gadu, piedzīvo vairākas izmaiņas. To mērķis ir veicināt šī nodokļa maksāšanas režīma izmantošanu uzņēmējdarbības sākuma posmā - kā atbalstu, un neradītu negodprātīgus mēģinājumus optimizēt nodokļus. Svarīgi, ka galvenā MUN režīma priekšrocība tiek saglabāta, proti, uzņēmējam jāmaksā tikai 15 % no...

[vairāk]
1 25.05.2018
Nebūs jāmaksā nodokļi no līdzekļiem, ko uzņēmums iegulda darbinieku saliedēšanā

Uzņēmumi sīvi konkurē, lai noturētu savā uzņēmumā labākos darbiniekus. Taču ne jau tikai atlīdzība motivē darbinieku palikt vai doties strādāt uz citu uzņēmumu. Ļoti nozīmīgs faktors ir darba vide un atmosfēra kolektīvā. Uzņēmumi rīko saviem darbiniekiem sporta spēles un Ziemassvētku svinības, kā komanda piedalās, piemēram, maratona skrējienā un...

[vairāk]
1 18.05.2018
Jauna nodokļu maksāšanas kārtība saimnieciskās darbības veicējiem

Samazināts IIN Ja esi saimnieciskās darbības veicējs, proti, pašnodarbinātā persona, zemnieku saimniecības īpašnieks vai individuālais komersants, tad virkne nodokļu izmaiņu pozitīvi skar arī Tevi.

[vairāk]
1 17.05.2018
Pieejams atbalsts ar lauksaimniecību nesaistītām aktivitātēm, arī tūrismam

Lauku atbalsta dienests (LAD) no 2018. gada 18. jūnija līdz 18. jūlijam izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā".

[vairāk]
1 16.05.2018
Algas nodokļa grāmatiņa – iespēja saņemt nodokļu atvieglojumus

Ir pagājuši jau gandrīz četri gadi, kopš ieviestas digitalizētas algas nodokļa grāmatiņas, proti, tagad tās pieejamas tikai elektroniskā formā Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS). Daļa iedzīvotāju aktīvi izmanto iespēju visu pašam kontrolēt un elektroniski mainīt, savukārt citi ir piemirsuši par šādas grāmatiņas...

[vairāk]
1 14.05.2018
Latvijas dabas bagātību apzināšana

Dabas aizsardzības pārvalde ir uzsākusi Eiropas Savienības nozīmes biotopu izplatības un kvalitātes apsekošanas otro sezonu. 2018. gadā no aprīļa līdz novembrim 220 zinoši eksperti apsekos valsts teritoriju, tostarp arī Dagdas novadu, lai uzskaitītu dabas vērtības.  

[vairāk]