Tautsaimniecība

Latvijas lielākais laikrakstu arhīvs
news.lv

Tautsaimniecības ZIŅAS

1 02.08.2018
Pārrēķināts VID prognozētais mēneša neapliekamais minimums

2018.gada 1.augustā ikviens savā elektroniskajā algas nodokļa grāmatiņā redzēs pārrēķināto individuālo prognozēto mēneša neapliekamo minimumu. Neapliekamo minimumu katram darbiniekam individuāli VID prognozē divas reizes gadā atkarībā no viņa iepriekš saņemtā ienākumu apmēra. Tādējādi daļai darbinieku var mainīties tā atalgojuma daļa, kurai netiek...

[vairāk]
1 30.07.2018
Aptauja par sausuma nodarītajiem zaudējumiem

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija lūdz veikt anketu aizpildīšanu par sausuma nodarītajiem zaudējumiem 2018.gadā - līdz 02.08 plkst. 12:00

[vairāk]
1 26.07.2018
Turpinās Dagdas pilsētas ielu seguma uzlabošana

Lai nodrošinātu drošus braukšanas apstākļus, VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” Daugavpils ceļu rajona Dagdas nodaļa ikdienas uzturēšanas darbu ietvaros veica darbus Dagdas pilsētas Meža ielā.

[vairāk]
1 12.07.2018
Var saņemt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu par nestrādājošu laulāto ar bērnu

Sākot ar 2018.gada 1.jūliju iedzīvotāji var izmantot iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu par tāda nestrādājoša laulātā uzturēšanu, kura apgādībā ir bērns.

[vairāk]
1 11.07.2018
Ceļa remonts

JIC "Parka rozes" piebraucamajam ceļam tika veikta divkāršās virsmas uzklāšana.

[vairāk]
1 10.07.2018
VID aicina izmantot jaunus e-pakalpojumus

Sākot ar šī gada 28.jūniju ikviens VID elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) lietotājs tiešsaistē var iegūt vēl vairāk noderīgas informācijas par saviem ienākumiem, nomaksātajiem nodokļiem un darba devējiem, turklāt par izdrukāto izziņu autentiskumu var ērti pārliecināties, jo katrai ir pievienots individuāls QR kods un saite uz oriģinālu....

[vairāk]
1 13.06.2018
Pensionāri saņems vairāk

Nodokļu reforma, kas stājusies spēkā no 2018. gada 1. janvāra, paredz vairākus iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) ieguvumus. Tostarp arī neapliekamā minimuma palielināšanu pensijām.

[vairāk]
1 11.06.2018
Kā mainīsies ienākumi, ja esat tikko atgriezusies no bērna kopšanas atvaļinājuma?

Jaunā nodokļu reforma paredzējusi algu pieaugumu dažādām sabiedrības grupām, t.sk. ģimenēm ar bērniem, jo ne tikai samazināta IIN (Iedzīvotāju ienākuma nodokļa) likme un ieviests VID prognozētais neapliekamais minimums, bet palielināti arī atvieglojumi par apgādājamo. No 1. marta visas ģimenes, kurās aug vairāk nekā divi bērni no 1 līdz 20 gadu...

[vairāk]
1 30.05.2018
Uzņēmumiem izdevīgi investēt attīstībā

Nodokļu reforma sniedz priekšrocību tiem uzņēmumiem, kas investē savā attīstībā. Beidzot arī Latvijā par reinvestēto peļņu nebūs jāmaksā uzņēmumu ienākuma nodoklis (UIN), jo reinvestētajai peļņai piemēros 0 % UIN likmi. No tā arī izriet nākamais ieguvums – no 2018. gada 1. jūlija tiek atcelti UIN avansa maksājumi, kas tik daudziem uzņēmumiem...

[vairāk]