Īstenotās programmas

Profesionālās

ievirzes izglītības programma

 

Īstenošanas vieta

 

Īstenošanas ilgums

 

Treneris

 

 

Volejbols

Kods 20V 813 00 1

Dagdas vidusskola 

8 gadi 

Harolds Kavinskis

tel. 200 142 72

 

Ezernieku vidusskola

8 gadi

Jānis Vaišļa

tel. 293 753 08

 

 

Vieglatlētika

Kods 20V 813 00 1

Dagdas vidusskola

8 gadi          

 

 Lilija Novicka 

tel. 283 547 06

Asūnes pamatskola

8 gadi

 

Jevgēnijs Dubovecs

tel. 288 368 86

 

Florbols

Kods 20V 813 00 1

Dagdas vidusskola 

8 gadi 

Valērijs Nagļa 

tel. 266 343 80

 

Andrupenes pamatskola

8 gadi

Valērijs Nagļa

tel. 266 343 80

Vieglatlētika

Kods 20V 813 00 1 

Dagdas vidusskola

8 gadi

 

 Vija Nipere

tel. 294 776 86