Īstenotās programmas

Profesionālās

ievirzes izglītības programma

 

Īstenošanas vieta

 

Īstenošanas ilgums

 

Treneris

 

 

 

Volejbols

Kods 20V 813 00 1

 

Dagdas vidusskola 

8 gadi 

Jeļena Bahanovska

tel. 299 348 27

Dagdas vidusskola 

8 gadi 

Vjačeslavs Čumiks

tel. 220 236 82

 

Dagdas vidusskola

8 gadi

Jānis Vaišļa

tel. 293 753 08

 

 

Vieglatlētika

Kods 20V 813 00 1

 

 

 

Andrupenes pamatskola

8 gadi          

 

Valērijs Nagļa

tel. 266 343 80

Dagdas vidusskola

8 gadi

 

Jevgēnijs Dubovecs

tel. 288 368 86

Dagdas vidusskola

8 gadi

Vija Nipere

tel. 294 776 86

Dagdas vidusskola

8 gadi

Lilija Novicka 

tel. 283 547 06