Asūnes pagasts

Asūnes pamatskola

Adrese: Skolas iela 12, Asūnē, Asūnes pagastā, Dagdas novadā, LV-5676

Direktore Ārija Šumeiko, tel.65629413, mob.t.26291834

Sporta skolotājs: Jevgēnijs Dubovecs

 

Sporta zāle, pieejama cilvēkiem ar īpašām vajadzībām