PAŠVALDĪBAS ZIŅAS

1 06.07.2020
"Dagdas novada ziņas" jūlija numurs

Ir iznācis jūlija pašvaldības informatīvais izdevums.   Šajā numurā lasiet:

[vairāk]
1 03.07.2020
Dagdas novada domē viesojās kolēģi no Valkas novada pašvaldības

Šodien, 3. jūlijā, Dagdas novada domē pieredzes apmaiņas vizītē viesojās Valkas novada pašvaldības pārstāvji. Dagdas novada domes priekšsēdētāja vietniece Sandra Viškure iepazīstināja ciemiņus ar pašvaldības darbu.

[vairāk]
1 03.07.2020
ROTAĻU LAUKUMA ATKLĀŠANA

03.jūlijā plkst. 14:00 notiks fiziskās aktivitātes laukuma atklāšana Dagdas pilsētas skvērā.

[vairāk]
1 30.06.2020
Par sadzīves atkritumu novietošanu ceļa braucamās daļas malā Dagdas pilsētā

Dagdas novada pašvaldība pilsētas iedzīvotājiem atgādina, ka iznest no nekustamā īpašuma pagalma un novietot ceļa braucamās daļas malā visa veida sadzīves atkritumus (piem., lapas, zarus u.tml.) ir AIZLIEGTS, izņemot, ja tiek rīkotas ar pašvaldību saskaņotas talkas spodrības mēnešos (aprīlī un oktobrī). Ja arī turpmāk iedzīvotāji novietos ceļa...

[vairāk]

Visi jaunumi

PAZIŅOJUMI

1 22.07.2020
Vakance uz SIA “Dagdas komunālā saimniecība” VALDES LOCEKĻA AMATU

Dagdas novada pašvaldība izsludina atklātu konkursu uz pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Dagdas komunālā saimniecība” (reģ.Nr. LV45903000289) VALDES LOCEKĻA AMATU

[vairāk]
1 09.07.2020
9. jūlijā seminārs LEADER projektu iesniedzējiem

Biedrība „Krāslavas rajona partnerība” š. g. 9. jūlijā organizē semināru par atklātu projektu konkursu 8. kārtu, kas attiecas uz Krāslavas rajona partnerības darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. - 2020. gadam šādām rīcībām:

[vairāk]
1 06.07.2020
Latgales biedrībām un nodibinājumiem ir iespēja startēt Aktīvo iedzīvotāju fonda projektu konkursos

Aktīvo iedzīvotāju fondā laika periodā no 2020. gada maija līdz 2022. gada beigām paredzēts izsludināt 7 atklātus projektu konkursus pilsoniskās sabiedrības organizācijām. Šobrīd ir iespēja iesniegt pirmos projektus.

[vairāk]
1 06.07.2020
Valsts valodas centrs lūdz pieteikt uzņēmumus akcijai “Latviešu valodai draudzīga vide”

Valsts valodas centra akcijai “Latviešu valodai draudzīga vide” šogad aprit jau 15 gadi. Šīs akcijas mērķis ir atrast latviskus un čaklus uzņēmumus, kas savā ikdienā vispilnīgāk ievēro Valsts valodas likuma un citu normatīvo aktu prasības attiecībā uz valsts valodas izmantošanu.

[vairāk]
1 03.07.2020
Būs finansējums kopienu iniciatīvu īstenošanai Latgalē

Biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” (DNVOAC) sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā uzsāk īstenot projektu “Darbīgās kopienas Latgalē 2020-2021”. Projekta ietvaros tiks nodrošinātas mācības esošajiem un topošajiem kopienu līderiem, kā arī piešķirts finansējums kopienu iniciatīvu īstenošanai.

[vairāk]

Visi jaunumi