PAŠVALDĪBAS ZIŅAS

1 17.06.2019
Paziņojums

Otrdien, 18.06.2019. Klienta apkalpošanas centrs no plkst. 8:00 līdz plkst. 12:00 nestrādās.

[vairāk]
1 13.06.2019
Sporta laukuma pārbūve

Šodien, Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020.gadam projekta “HEALTHY LIFE- FIRST STEPS IN CREATING HAPPY FUTURE/ HEALTHYLIFE” Nr. LLI-329 ietvaros, tika uzsāka Dagdas vidusskolas sporta laukuma pārbūve.

[vairāk]
1 10.06.2019
"Dagdas novada ziņas" jūnija numurs

Ir iznācis jūnija pašvaldības informatīvais izdevums

[vairāk]
1 31.05.2019
Domes sēdes lēmumi

30. maijā notika kārtējā Dagdas novada domes sēde

[vairāk]

Visi jaunumi

PAZIŅOJUMI

1 20.06.2019
Konkurss „Dagdas novada ziedu dzīpari Latvijas villainē”

Turpinot iepriekšējo gadu tradīciju, Dagdas novada pašvaldība arī šogad turpina skaistāko dārzu, māju, iestāžu vērtēšanas tradīciju.

[vairāk]
1 20.06.2019
Meža īpašnieki vēl var pagūt pieteikties konkursam “Sakoptākais mežs 2019”

Lai veicinātu ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu un pateiktu paldies labas mežsaimniecības prakses uzturētājiem Latvijā, sākta pieteikšanās Latvijas Meža īpašnieku biedrības (LMĪB) rīkotajam konkursam "Sakoptākais mežs 2019", kas šogad notiks jau trešo gadu. Pieteikumu konkursam ikviens interesents var iesniegt līdz 28. jūnijam.

[vairāk]
1 18.06.2019
Parakstīšanās par vēlētāju iniciatīvām

Parakstu vākšana ir viena no iespējām, kā vēlētāji Latvijā var piedalīties lēmumu pieņemšanas procesā. Parakstu vākšana tiek rīkota trijos gadījumos – likumprojekta vai Satversmes grozījumu projekta ierosināšanai, tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētu likumu, kā arī tautas nobalsošanas ierosināšanai par Saeimas atsaukšanu. Parakstu...

[vairāk]
1 01.06.2019
Paziņojums

Pamatojoties uz 2019. gada 25. aprīļa Dagdas novada pašvaldības lēmumu (protokols Nr.5), SIA ”Dagdas komunālā saimniecība” informē, ka ar 2019. gada 1. jūniju  ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs būs: ūdensapgāde – 1,02 EUR/m3 (bez PVN); kanalizācija  – 1,68  EUR/m3 (bez PVN).   Asenizācijas pakalpojumu tarifs 1m3 notekūdeņu izsūknēšanai un...

[vairāk]

Visi jaunumi