PAŠVALDĪBAS ZIŅAS

1 30.08.2019
Domes sēdes lēmumi

29. augustā notika kārtējā Dagdas novada domes sēde

[vairāk]
16.08.2019
Aprīkojuma iegāde Dagdas novada kultūras telpas mākslinieciskai izgaismošanai

2019.gada 13.augustā Dagdas novada pašvaldība saņēma Lauku atbalsta dienesta lēmumu par projekta “Aprīkojuma iegāde Dagdas novada kultūras telpas mākslinieciskai izgaismošanai” apstiprināšanu.

[vairāk]
16.08.2019
Multisensorikas terapijas istabas izveide Dagdas novadā

2019.gada 01.augustā Dagdas novada pašvaldība saņēma Lauku atbalsta dienesta lēmumu par projekta “Multisensorikas terapijas istabas izveide Dagdas novadā” apstiprināšanu.

[vairāk]
16.08.2019
Uzlabos Latgales kultūrmantojuma reprezentējošo muzeju “Andrupenes lauku sēta”

2019.gada 02.augustā Dagdas novada pašvaldība saņēma Lauku atbalsta dienesta lēmumu par projekta “Dagdas novada kultūrvēsturiskā mantojuma vides saglabāšana, atjaunojot un uzlabojot muzeju “Andrupenes lauku sēta”” apstiprināšanu.

[vairāk]

Visi jaunumi

PAZIŅOJUMI

1 10.10.2019
Erasmus dienas Ezernieku vidusskolā un Aleksandrovas pamatskolā

2019.gada 10.oktobrī plkst. 10:00 – 12:00 Ezernieku vidusskolā notiks Eiropas Savienības Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības starpskolu stratēģisko partnerību projekta „Happy People Will Change The World” materiālu izstāde, tikšanās ar projekta dalībniekiem, prezentāciju demonstrēšana un iegūtās pieredzes apkopojums. Aicinām skolēnus, skolotājus,...

[vairāk]
1 21.09.2019
TDA "DAGDA" aicina dalibniekus

21.09.2019. plkst. 17.00 Dagdas novada Kultūras centrā

[vairāk]
1 20.09.2019
TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRA VADĪTĀJA VAKANCE

DAGDAS NOVADA PAŠVALDĪBA AICINA PRETENDENTUS TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRA VADĪTĀJA VAKANCEI (uz noteiktu laiku)

[vairāk]
1 09.09.2019
Aicinām pieteikt nominantus konkursam “Gada balva cilvēku ar invaliditāti atbalstam”

Tiesībsargs, sadarbībā ar Invalīdu un viņu draugu apvienību "Apeirons" un Latvijas Nacionālo bibliotēku jau 5.gadu aicina konkursam "Gada balva cilvēku ar invaliditāti atbalstam" pieteikt cilvēkus, nevalstiskās organizācijas, kas aizstāv cilvēku ar īpašām vajadzībām tiesības un veicina viņu iekļaušanu sabiedrībā.

[vairāk]
1 04.09.2019
SPORTA SKOLA UZŅEM AUDZĒKŅUS

DAGDAS NOVADA SPORTA SKOLA UZŅEM AUDZĒKŅUS

[vairāk]

Visi jaunumi