PAŠVALDĪBAS ZIŅAS

1 07.03.2019
Aptauja par iedzīvotāju apmierinātību ar dzīvi Dagdas novadā

Dagdas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus piedalīties aptaujā, tādējādi sniedzot vērtējumu par novadā pieejamo pakalpojumu piedāvājumu un kvalitāti, jomām, kurās pašvaldības darbu nepieciešams pilnveidot, novadvides labiekārtotību, pašvaldības un iedzīvotāju sadarbību un citiem būtiskiem jautājumiem. Ar aptaujas palīdzību Dagdas novada...

[vairāk]
1 07.02.2019
Ārkārtas Domes sēde

7. februārī notika Dagdas novada domes ārkārtas sēde

[vairāk]
1 01.02.2019
Domes sēdes lēmumi

31. janvārī notika Dagdas novada domes sēde

[vairāk]
1 31.01.2019
LOGO IZSTRĀDES KONKURSS

Konkursu organizē Dagdas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļa un Dagdas novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļa. Konkursa mērķis ir izvēlēties logo, kurš tiks izmantots poligrāfiskajos izdevumos, pasākumu vizuālajā noformējumā, apliecībās, atzinībās, diplomos, reprezentācijas materiālos, suvenīros, projekta materiālu vizuālajā...

[vairāk]

Visi jaunumi

PAZIŅOJUMI

1 07.03.2019
Aptauja par iedzīvotāju apmierinātību ar dzīvi Dagdas novadā

Dagdas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus piedalīties aptaujā, tādējādi sniedzot vērtējumu par novadā pieejamo pakalpojumu piedāvājumu un kvalitāti, jomām, kurās pašvaldības darbu nepieciešams pilnveidot, novadvides labiekārtotību, pašvaldības un iedzīvotāju sadarbību un citiem būtiskiem jautājumiem. Ar aptaujas palīdzību Dagdas novada...

[vairāk]
1 15.02.2019
Dagdas novada Šķaunē pasta nodaļas modeli pielāgo pieprasījumam, turpmāk pasta pakalpojumi – bibliotēkā

Zemā pasta pakalpojumu pieprasījuma dēļ Dagdas novada Šķaunes pagastā no 2019.gada 15.marta tiek mainīts Šķaunes pasta nodaļas darbības modelis, darbalaiks un atrašanās vieta, pielāgojot to iedzīvotāju reālajām vajadzībām. Turpmāk Šķaunē visi pasta pakalpojumi katru darbdienu no plkst.11 līdz 12 tiks nodrošināti ērti sasniedzamajās pagastmājas...

[vairāk]
1 14.02.2019
Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Paredzētās darbības nosaukums: Sapropeļa ieguve no Dagdas novada Andrupenes pagastā esošā Bižas ezera Ierosinātājs: SIA „AINAVA GG” (reģ.Nr. 41503063244, adrese: Dagdas novads, Svariņu pagasts, Kromaniški, “Rītausmas”, LV-5698). Paredzētās darbības iespējamās norises vieta: Dagdas novada Andrupenes pagastā esošā Bižas ezerā. Ezera kadastra...

[vairāk]
1 13.02.2019
HIV profilakses kabinets Raiņa ielā 29 , Rēzeknē

Pirmdien, otrdien, piektdien no plkst. 9.00 -14.00 tiek veikta:

[vairāk]
1 11.02.2019
Par kādām vērtībām Eiropas vēlēšanās balsos Dagdas novads?

Latvijas novadu un pilsētu iedzīvotājiem šogad 25.maijā būs iespēja izlemt Eiropas nākotni, piedaloties Eiropas Parlamenta vēlēšanās. Tajās katrs balsos par sev tuvām vērtībām. Par ko balsos Dagdas novads?

[vairāk]

Visi jaunumi