PAŠVALDĪBAS ZIŅAS

1 02.03.2018
Jauns pakalpojums bērniem ar īpašām vajadzībām

Paplašinot pakalpojumu klāstu ģimenēm, kuras audzina bērnus ar īpašām vajadzībām vecumā līdz 17 gadiem (ieskaitot), Aleksandrovas internātpamatskola aicina vecākus pieteikties jaunam pakalpojumam “Atelpas brīdis”.

[vairāk]
1 28.02.2018
Jaunākais “Dagdas Novada Ziņas” numurs

Informatīvajā izdevumā “Dagdas Novada Ziņas” marta numurā lasiet:

[vairāk]
1 28.02.2018
Par sadzīve atkritumu tarifa veidošanos

2018.gada 1.janvārī stājušies spēkā grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā, kas paredz, ka nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas izmaksas veido no vairākām komponentēm.

[vairāk]
1 26.02.2018
Turpinās skolu tīkla optimizācija

2018.gada 21.februāra domes sēdē virzītais lēmumprojekts par Konstantinovas sākumskolas likvidēšanu neguva deputāta vairākuma atbalstu, tāpēc tas netika pieņemts. Taču 26.februāra domes ārkārtas sēdē, kad atkārtoti skatīja jautājumu par Konstantinovas sākumskolas likvidēšanu, tas tika apstiprināts.

[vairāk]

Visi jaunumi

PAZIŅOJUMI

09.03.2018
Jauna pieeja = jauni pārtikas produkti

Bieži vien uzņēmēji, kas ražo pārtikas produktus (mājražotāji, piemājas, zemnieku saimniecības, lielie pārtikas uzņēmumi) eksperimentē, jo vēlas ražot to, kā citiem nav.

[vairāk]
06.03.2018
Ekskursija uz Rīgu

14.martā Dagdas novada izglītības iestāžu parlamenta pārstāvji un aktīvākie 7.-11.klašu skolēni tiek aicināti ekskursijā uz Rīgu.

[vairāk]
26.02.2018
Pašvaldības īpašuma “Vijolītes” Šķaunes pagastā cirsmas izsole

Dagdas novada pašvaldība paziņo, ka 2018.gada 5.aprīlī plkst.15:00 mutiskā izsolē ar augšupejošu soli notiks vienas cirsmas divu nogabalu mutiska izsole, kas tiks izsolīti kā viens vesels objekts.

[vairāk]

Visi jaunumi