PAŠVALDĪBAS ZIŅAS

1 27.06.2018
Paziņojums

Dagdas novada pašvaldības 2018.gada budžetā ir ieplānoti EUR 10 000 līdzfinansējuma piešķiršanai dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai Dagdas novadā.

[vairāk]
1 21.06.2018
Par katlu mājas Mičurina ielā 12a pieņemšanu ekspluatācijā

Būvdarbi tika uzsākti 2015. gada 18. decembrī un darbu izpildes termiņš bija 2016. gada 04. augusts.

[vairāk]
1 21.06.2018
Domes sēdes lēmumi

20. jūnijā notika kārtējā Dagdas novada domes sēde.

[vairāk]
25.05.2018
Domes sēdes lēmumi

24. maijā notika kārtējā Dagdas novada domes sēde.

[vairāk]

Visi jaunumi

PAZIŅOJUMI

1 17.07.2018
KONSULTĀCIJA TIEK ATCELTA

„Biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai Dagdas novadā”

[vairāk]
1 12.07.2018
Mobilā diagnostika

13. un 14. AUGUSTĀ, (VSPC "DAGDA"), BRĪVĪBAS IELĀ 29, NO PLKST. 10.00-17.00

[vairāk]
1 27.06.2018
„Biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai Dagdas novadā”

Vēloties sniegt atbalstu sava novada jaunajiem uzņēmējiem, kā arī iedzīvotājiem (deklarētiem Dagdas novadā) vecumā līdz 35 gadiem (ieskaitot), kuriem ir griba un idejas savas uzņēmējdarbības uzsākšanai, Dagdas novada pašvaldība izsludina projektu konkursu „Biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai Dagdas novadā”.

[vairāk]
1 20.06.2018
Par grozījumiem reģionālās vietējās nozīmes maršrutos

Valsts SIA „Autotransporta direkcija”, atsaucoties uz pārvadātāja SIA “Daugavpils autobusu parks” ierosinājumiem, ir veikusi šādus grozījumus reģionālo vietējās nozīmes maršrutu tīkla “LATGALE” lotē “KRĀSLAVA”:

[vairāk]
1 14.05.2018
Pieņems ārsti - speciālisti no Rīgas

7. jūnijā VSPC "Dagda" pieņems ārsti - speciālisti no Rīgas  

[vairāk]

Visi jaunumi