PAŠVALDĪBAS ZIŅAS

1 17.06.2019
Paziņojums

Otrdien, 18.06.2019. Klienta apkalpošanas centrs no plkst. 8:00 līdz plkst. 12:00 nestrādās.

[vairāk]
1 13.06.2019
Sporta laukuma pārbūve

Šodien, Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020.gadam projekta “HEALTHY LIFE- FIRST STEPS IN CREATING HAPPY FUTURE/ HEALTHYLIFE” Nr. LLI-329 ietvaros, tika uzsāka Dagdas vidusskolas sporta laukuma pārbūve.

[vairāk]
1 10.06.2019
"Dagdas novada ziņas" jūnija numurs

Ir iznācis jūnija pašvaldības informatīvais izdevums

[vairāk]
1 31.05.2019
Domes sēdes lēmumi

30. maijā notika kārtējā Dagdas novada domes sēde

[vairāk]

Visi jaunumi

PAZIŅOJUMI

1 23.06.2019
Informācija tirgotājiem Līgo nakts zaļumballei Dagdas parkā

Aicinām tirgotājus pieteikties dalībai Līgo nakts zaļumballei Dagdas parkā

[vairāk]
1 17.06.2019
Paziņojums

Otrdien, 18.06.2019. Klienta apkalpošanas centrs no plkst. 8:00 līdz plkst. 12:00 nestrādās.

[vairāk]
1 01.06.2019
Paziņojums

Pamatojoties uz 2019. gada 25. aprīļa Dagdas novada pašvaldības lēmumu (protokols Nr.5), SIA ”Dagdas komunālā saimniecība” informē, ka ar 2019. gada 1. jūniju  ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs būs: ūdensapgāde – 1,02 EUR/m3 (bez PVN); kanalizācija  – 1,68  EUR/m3 (bez PVN).   Asenizācijas pakalpojumu tarifs 1m3 notekūdeņu izsūknēšanai un...

[vairāk]
1 28.05.2019
Atgādinājums par invazīvo augu sugu (latvāņu) izplatības ierobežošanas pasākumu neveikšanu

Pašvaldība informē, ka normatīvie dokumenti nosaka īpašnieka atbildību par viņa zemi. Augu aizsardzības likums saistībā ar latvāņiem nosaka aizliegumu audzēt invazīvas sugas un īpašnieka vai valdītāja pienākums tās iznīcināt, ja tās izplatījušās šajā īpašumā (Augu aizsardzības likuma 18.1 panta trešā daļa). Tāpat, pašvaldība atgādina, ka par...

[vairāk]

Visi jaunumi