PAŠVALDĪBAS ZIŅAS

1 07.12.2017
Jaunākais “Dagdas Novada Ziņas” numurs

Iznācis decembra pašvaldības bezmaksas informatīvais izdevums.

[vairāk]
1 29.11.2017
Dagdas vidusskolas sporta stadiona rekonstrukcija

Šī gada 27.- 28. novembrī Interreg V-A Latvia – Lithuania Programme 2014-2020 3. programmas sanāksmē finansējuma saņemšanai no iesniegtajiem 123 projektiem ir apstiprināti 48, tajā skaitā 1 projekts, kurā partneris vai gala labuma saņēmējs būs Dagdas novada pašvaldība.

[vairāk]
1 24.11.2017
Domes sēdes lēmumi

Deputāti pieņēma saistošos noteikumus Nr.8 „Par sociālo palīdzību Dagdas novadā”, saistošos noteikumus Nr.9 „Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Dagdas novadā” un saistošos noteikumus Nr.10 „Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības”.

[vairāk]
1 21.11.2017
LR proklamēšanas 99.gadadienas svinīgais pasākums Dagdā

17. novembrī, Latvijas Valsts svētku priekšvakarā, Dagdas novada Tautas namā notika svinīgs pasākums. Pasākumā, kā jau ierasts, tika godināti cilvēki par savu darbu, sirdsmīlestību, godaprātu un centību novadā labā.

[vairāk]

Visi jaunumi

PAZIŅOJUMI

30.11.2017
Latgales uzņēmēju kongress

Biedrība “Tautsaimnieks” 2017. gada 6. decembrī aicina uz Latgales vēstniecību GORS Rēzeknē, kur notiks uzņēmēju kongress.

[vairāk]
29.11.2017
Elektriķa vakance

SIA “Dagdas komunālā saimniecība” aicina darbā elektriķi uz pilnu slodzi.

[vairāk]
29.11.2017
Meža nozares konference 2017

Šogad meža nozares ikgadējā konference norisināsies 6. decembrī, Latvijas valsts mežzinātnes institūtā “Silava”, Salaspilī.

[vairāk]

Visi jaunumi