PAŠVALDĪBAS ZIŅAS

25.05.2018
Domes sēdes lēmumi

24. maijā notika kārtējā Dagdas novada domes sēde.

[vairāk]
1 22.05.2018
Dagdas novada pašvaldības projektu konkursa “Sabiedrība ar dvēseli 2018” rezultāti

Projektu konkursa ietvaros pavisam kopā tika iesniegti 14 projektu pieteikumi, no tiem vērtēšanas komisija finansiāli atbalstīja 11 projektus uz kopējo summu 4805,77 EUR.

[vairāk]
1 03.05.2018
"Dagdas Novada Ziņas" maija numurs

Jaunākajā pašvaldības informatīvajā izdevumā “Dagdas Novada Ziņas” lasiet:

[vairāk]
1 20.04.2018
19. aprīļa Domes sēdes lēmumi

Nolēma piešķirt vienai personai vienreizēju sociālo pabalstu krīzes situācijā EUR 1290,00 apmērā.

[vairāk]

Visi jaunumi

PAZIŅOJUMI

1 06.06.2018
Pārdod valsts dzīvokļu īpašumus

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts dzīvokļu īpašumus Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.5, Nr.6, Nr.7 Kalnu ielā 12, Punduros, Bērziņu pagastā, Dagdas novadā – sākumcena EUR 1 296.00, nodrošinājums EUR 129.60, izsole 21.06.2018. plkst.16-00, pieteikšanās līdz 07.06.2018. plkst.16-00. Pirmpirkuma tiesīgo personu...

[vairāk]
1 14.05.2018
Pieņems ārsti - speciālisti no Rīgas

7. jūnijā VSPC "Dagda" pieņems ārsti - speciālisti no Rīgas  

[vairāk]
1 14.05.2018
Par reģionālo vietējās nozīmes maršrutu grozījumu uzsākšanu

Informējam, ka valsts SIA „Autotransporta direkcija” ir veikusi šādus grozījumus reģionālo vietējās nozīmes maršrutu tīkla “LATGALE” lotē “KRĀSLAVA”: maršrutā Nr. 6226 “Dagda-Grāveri”  

[vairāk]
1 14.05.2018
Konkurss „Dagdas novada ziedu dzīpari Latvijas villainē”

Cienījamais Dagdas novada iedzīvotāj! Piesaki savu dārzu konkursam „Dagdas novada ziedu dzīpari Latvijas villainē”.

[vairāk]
1 26.03.2018
Seminārs par ES finansējuma piesaisti lauksaimniecībā un mežsaimniecībā

11.aprīlī plkst. 10:00 Dagdas Tautas namā notiks informatīvs seminārs par aktualitātēm ES finansējuma piesaistē lauksaimniecībā un mežsaimniecībā.

[vairāk]

Visi jaunumi