“Par tīru un sakoptu Dagdas novadu!” projekta norises atskaite

2017. gada rudenī, laika posmā no 11. līdz 14. septembrim, SIA "Clean R" kopā ar "Zaļo jostu" īstenoja 20 vides izglītības lekcijas 11 Dagdas novada skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs. Izglītības programmā tika iesaistīt ap 800 dažāda vecuma novada jaunieši un katrai vecuma grupai tikai nodrošināta atbilstoša apmācības programma. Vides izglītības lekcijas norisinājās projekta “Par tīru un sakoptu Dagdas novadu!” ietvaros, veicinot aktīvāku šķiroto atkritumu otrreizējo pārstrādi un drošu apglabāšanu Dagdas novadā, un ilgtermiņā arī nacionālā mērogā.

 

Vides izglītības programma balstījās uz praktisku un izsmeļošu informāciju par to, kā dzīvot videi draudzīgi, kādas izmaiņas ieviest savā ikdienas dzīvē, lai jaunieši un viņu ģimenes būtu videi draudzīgi. Programmā tika stāstīts par to, kas ir ilgtspējīga domāšana un attieksme, kāda rīcība nodara videi vislielāko kaitējumu un kā no tās izvairīties, kā pareizi šķirot atkritumus savā mājvietā un kā par to rūpēties publiskās vietās, kas ir bīstamie atkritumi un ko ar tiem darīt, kā nepareizi apsaimniekoti atkritumi ietekmē vides kvalitāti un cilvēka veselību.

 

Jautājumu loks, kurus izglītības programmā aptvēra SIA "Clean R":

  • -   Kā darbojas šķirošanas punkti novadā?
  • -   Kā atpazīt šķiroto atkritumu konteinerus, ko tajos drīks un ko nedrīkst mest?
  • -   Kādus atkritumus  pieņem šķiroto atkritumu punktos?
  • -   Ko darīt ar nolietoto elektrotehniku, kā tiek organizētas Eko dienas novadā?
  • -   Kāda ir atkritumu apsaimniekošanas nozare Latvijā (vecāko grupu jauniešiem).

 

Jauniešu izpratne un pieredze atkritumu šķirošanā bija atšķirīga, bet izglītības programmas ietvaros, diskusijās ar jauniešiem tika sniegta ikvienai klašu grupai piemērota un atbilstoša informācija.

 

"Dagdas novads ir veicis milzīgu darbu, piedāvājot un nodrošinot šādas lekcijas saviem jauniešiem. Mūsu pieredze rāda, ka bērni un jaunieši ir tie, kas spēj un grib radīt pozitīvu "apvērsumu" savā ģimenē, savā draugu lokā, savā skolā un apkārtnē. Darbojoties zinoši un izprotot vides saglabāšanas nozīmi, atkritumu ietekmi uz vidi un veselību un izprotot to, kā pareizi šķirot atkritumus, jaunieši var panākt pozitīvas izmaiņas nozīmīgā sabiedrības daļā sev apkārt. Tieši Dagdas novara izvēlētā izglītības programma ir labākais veids kā veidot ilgtspējīgi domājošu un atbildīgu sabiedrību," stāsta Lauris Priede, "Clean R" vides izglītības programmas vadītājs.

 

"Clean R" ir vides pakalpojumu nozares līderis Latvijā. Uzņēmums nodarbina vairāk kā 1300 darbiniekus un nodrošina plašāko reģionā pieejamo vides pakalpojumu klāstu. Klientu skaits pārsniedz 30000. "Clean R" piedāvā gandrīz 40 pakalpojumus tādās jomās kā atkritumu apsaimniekošana, privāto un publisko īpašumu uzturēšana, tostarp telpu un ēkām piegulošo teritoriju uzkopšana, labiekārtošana, kā arī ceļu un koplietošanas teritoriju tīrīšana. Kopš 2014. gada "Clean R" ir 100% Latvijas kapitāla kompānija.

 

Clean R