Dagdas novadā aizvadītas “Eko dienas”

23. un 24.septembrī Dagdas novadā norisinājās “Eko dienas”, kuru ietvaros vietējie iedzīvotāji varēja atbrīvoties no nevajadzīgās un nolietotās elektrotehnikas.

 

Pa novada teritoriju tika izveidoti 12 punkti, kuros bija iespēja bezmaksas nodot dažāda veida elektroiekārtas.

 

Nevajadzīgās elektroiekārtas īpaši izveidotajos punktos pieņēma SIA “Clean R”. Nododot šos priekšmetus videi draudzīgai pārstrādei, iedzīvotāji ne vien atbrīvo savu mājokli no nederīgām lietām, bet arī saudzē dabu, jo elektriskās un elektroniskās iekārtas ir videi kaitīgie atkritumi, ko nedrīkst mest sadzīves atkritumu konteineros. Šīs iekārtas satur sastāvdaļas, kas, nonākot vidē vai saskarē ar cilvēku, var būt ļoti kaitīgas. Nodotā tehnika tālāk nonāk pārstrādes ražotnēs, kur to izjauc, atdalot plastmasu un citas pārstrādei derīgās sastāvdaļas.

 

Vietējie iedzīvotāji atzīst, ka šāda veida pasākumu turpmāk vajag rīkot arī pavasarī, kad tiek organizētas talkas un pagrabu tīrīšana.

 

Paldies Dagdas novada iedzīvotājiem par atsaucību un dalību “Eko dienās”!

 

“Eko dienas” norisinājās ar Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) finansiālo atbalstu projekta “Par tīru un sakoptu Dagdas novadu!” ietvaros.

 

Sekot projekta informācijai var sociālajā vietnē Facebook: https://www.facebook.com/lvaf.projekts.dagda/ un Dagdas novada pašvaldības mājaslapā www.dagda.lv.

 

Projekta kontaktpersona:

Projekta koordinatore

Olga Gekiša

tel.65681437

olga.gekisa@dagda.lv

25.09.2017.