Bateriju vākšana Dagdas novadā

Aizvadītajā nedēļā Dagdas novada skolēni bija aktīvi iesaistījušies vides izglītības nodarbībās un guva priekšstatu kā pareizi šķirot atkritumus un rūpēties par apkārtējo vidi. Nodarbībās tika sniegta informācija arī par pareizu bateriju utilizēšanu, kā arī “Zaļā josta” ir uzdāvinājuši katrai izglītības iestādei īpašu “Ekopaku”, kurā gan skolēni, gan skolotāji, gan skolas darbinieki varēs novietot iztukšotās baterijas. “Ekopakas” ir novietotas arī Dagdas novada Tautas namā, bibliotēkā, pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā un citās vietās, kuras intensīvi apmeklē vietējie iedzīvotāji.

 

Vides izglītības nodarbību laikā skolēni tika motivēti pareizi izmest nolietotās baterijas, kā arī plaši tika sniegta informācija par bateriju vākšanas konkursu, kuru organizē “Zaļā josta” sadarbībā ar DPD un BAO. Pieteikšanās notiks līdz 2017.gada 31.decembrim. Skolas tika aicinātas reģistrēties konkursam.

 

Savāktās nederīgās baterijas ar konkursa starpniecību tiks izvestas 2018.gada pavasarī, konkursam noslēdzoties. Projekta ietvaros iesāktā bateriju vākšana Dagdas novada skolās tiks turpināta un savāktās baterijas tiks nodotas skolām, kas piedalīsies bateriju vākšanas konkursā.

 

Aicinām Dagdas novada iedzīvotājus un skolēnus sekot projekta informācijai sociālajā vietnē Facebook: https://www.facebook.com/lvaf.projekts.dagda/ un Dagdas novada pašvaldības mājaslapā www.dagda.lv.

 

Projekta kontaktpersona:

Projekta koordinatore

Olga Gekiša

tel.65681437

olga.gekisa@dagda.lv

18.09.2017.