Dagdas novada jaunieši par aktīvu un veselīgu dzīvesveidu

Šovasar, no 14. līdz 16. jūlijam Dagdas novada pašvaldība realizēja JSPA projektu „Aktīvs un veselīgs dzīvesveids stilīgiem jauniešiem”.


Projekta mērķis bija iesaistīt 25 Dagdas novada jauniešu līderus trīs dienu neformālās apmācībās par jauniešiem aktuālo āra dzīves aktivitāšu apgūšanu. Vienā no projekta aktivitātēm jaunieši plānoja pasākumus, kurus viņi vēlētos īstenot tuvākajā laikā. Rezultātā  katra jauniešu biedrība apņēmās organizēt vienu no ieplānotājiem pasākumiem.

 

Asūnes jauniešu biedrība „Ašo kompānija” 30.oktobrī aicināja Dagdas novada jauniešus uz savu izlozēto pasākumu” Leģendu nakts”. Asūnes tautas namā pulcējās Dagdas,Konstantinovas un Asūnes  jaunieši. Katra biedrība prezentēja savu sagatavoto leģendu. “Dagnes” jaunieši iepazīstināja ar Dagdas alas leģendu, “Dzirkstelītes” atveidoja leģendu par Konstantinovu un “Ašo kompānija”- leģendu par tautas namu. Pēc tam visi iesaistījās Asūnes ciema parka” Mīlestības takas” leģendas atveidošanā. Vakars pagāja ļoti siltā un jautrā atmosfērā - jaunieši aktīvi iesaistījās rotaļās un dejās.

 

Jauniešu vārdā pateicos Dagdas novada pašvaldībai un Konstantinovas pagasta pārvaldei par transporta nodrošināšanu, lai jaunieši varētu nokļūt līdz Asūnei.

 

„Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2015. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.”


O.Lukjanska

Jauniešu biedrības” Ašo kompānija” valdes priekšsēdētāja

02.11.15.