Aktivitāšu pirmā diena

Dagdas novada pašvaldība īsteno JSPA projektu “Aktīvs un veselīgs dzīvesveids stilīgiem jauniešiem”

 

Projekta mērķis ir iesaistīt 25 Dagdas novada jauniešu līderus trīs dienu neformālās apmācībās par jauniešiem aktuālo āra dzīves aktivitāšu apgūšanu, kā arī mudināt jauniešus dalīties savās jauniegūtajās prasmēs un zināšanās ar saviem vienaudžiem un tādējādi piesaistīt arvien vairāk novada jauniešu aktīvam un veselīgam dzīvesveidam un neformālās izglītības organizāciju darbībai.

 

Projekta īstenošana iesākās jau jūnijā, kad tika iegādāts nepieciešamais inventārs āra aktivitāšu organizēšanai: teltis, guļammaisi, ugunskura katli u.c. tūrisma piederumi.

 

14.jūlijā sākās projekta īstenošanas galvenais posms. Aktīvākie novada jauniešu biedrību pārstāvji un vadītāji iesaistījās neformālās mācīšanās aktivitātēs. Krāslavas novada jaunsargu instruktors un sporta tūrisma pulciņa vadītājs Dzintars Patmalnieks prasmīgi un aizrautīgi novadīja nodarbību par āra dzīves pamatiemaņu apgūšanu. Jauniešu līderi apguva jaunu pieredzi - pareizi uzlikt telti, iekurt ugunskuru u.tml., kuru viņi izmantos, organizējot drošus un saistošus pasākumus jauniešiem dabā.

 

Aktivitāti „Copes lietas” lieliski novadīja Dagdas novada pašvaldības Zivsaimniecības vadītājs Guntis Matjušonoks un Jaundomes vides un izglītības centra gids Armands Pudniks. Jaunieši aizraujoši darbojās, apgūstot informāciju, kā arī iegūtās zināšanas pielietoja praksē, makšķerējot un vārot zivju zupu uz ugunskura.

 

Ne mazāk interesantas jauniešiem šķita komandu āra spēles, kuras vadīja brīvprātīgie jaunieši, projektā iesaistītie jaunatnes darbinieki un Dzintars Patmalnieks.

 

Plānots, ka turpmākās divas dienas projekta dalībniekiem būs tikpat aktīvas un lietderīgas.

 

„Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2015. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros. ” 

 

Informāciju sagatavoja:

Aina Odiņeca

Dagdas novada jauniešu iniciatīvu centra vadītāja

15.07.2015.