Šķaunē ierīko bērnu rotaļu laukumu


Dagdas novada pašvaldības rīkotajā projektu konkursā “Sabiedrība ar dvēseli 2016tika atbalstīts grupas “Šķaunes pagasta iedzīvotāji” projekts “Bērnu rotaļu laukuma izveide Šķaunes pagastā”.

 

Bērnu rotaļu laukums bija izveidots, aptuveni, 1980.gadā un aprīkots ar šūpolēm,  atsperšūpolēm, smilšu kasti un galdu. Pa daudziem gadiem laukuma aprīkojums gan sapuva, gan salūza.

 

Realizējot projektu, bija padarīts milzīgs darbs: tika atjaunotas atsperšūpoles un smilšu kaste, uzstādītas jaunas šūpoles ar slīdkalniņu.

 

Kokmateriāli jaunajām šūpolēm par EUR 450,00 tika iegādāti SIA “Līgaiši”. Šūpoļu uzstādīšanu veica SIA “Staisons”, apmaksāja Šķaunes pamatskolas darbinieki, saziedojot EUR 90,00.

 

Kokmateriālus atspēršūpolēm  un smilšu kastei ziedoja z/s “Jaunozoli”, īpašnieks Konstantīns Andžāns.

 

Rotaļu laukums ar šūpolēm un slīdkalniņu tika ierīkots Šķaunes vecajā ciematā,  pamatskolas teritorijā, par ko ir liels prieks bērniem, viņu vecākiem un pagasta mazākajiem iedzīvotājiem.

 

Turpmāk pirmsskolas grupas audzēkņi un māmiņas ar saviem mazuļiem varēs apmeklēt jauno rotaļu laukumu, lai nodotos aktīvām kustībām un nodarbībām svaigā gaisā, kā arī attīstītu savu mazo atvašu iemaņas iekļauties kolektīvā, piedalīties rotaļās un komunicēt ar citiem bērniem.

 

Gribētu izteikt pateicību Dagdas novada domei par iespēju padarīt Šķaunes ciemata vidi modernāku un skaistāku. Atsevišķu paldies par atbalstu gribētu pateikt arī skolotājam Elmāram Jermakam un z/s “Jaunozoli” īpašniekam Konstantīnam Andžānam par materiālu un finansiālu atbalstu.

 

Z.Andžāne

Projekta koordinātore