Šķaunē atjaunoja kapliču

Jau vairākus  gadus daudziem iedzīvotājiem bija liela vēlēšanās Šķaunes pagasta Muižnieku ciemata kapsētā atjaunot kapliču, jo vecā atradās ļoti sliktā stāvoklī. Lai piepildītos iecerētais, bija vajadzīgs atbalsts un finanses.

     

Dagdas novada pašvaldības rīkotajā projektu konkursā „Sabiedrība ar dvēseli 2016 ”  tika atbalstīts grupas „Šķaunes pagasta Muižnieku ciemata iedzīvotāju” projekts  „Kapličas atjaunošana Muižnieku kapos” . Par piešķirto finansējumu 500,00 EUR apmērā tika nopirkts jauns jumts, notekcaurules, logs un daļēji tika apmaksātas durvis.

      

Pateicoties cilvēku atbalstam tika saziedoti 1015,00 EUR, par kuriem tika nopirkts cements, koka apdares dēļi sienām, krāsa, dažādas skrūves , naglas un citi būvniecības materiāli. Daļa kokmateriālu tika ziedota, par ko esam pateicīgi Andrim Karpovičam.

     

Visi ēkas atjaunošanas darbi tika izdarīti pašu spēkiem, tos veica ciemata aktīvākie iedzīvotāji. Pateicības vārdus gribas pateikt Ilmāram Čapkevičam, Vilhelmam Bricim un, īpaši, Aivaram Višņevskim par materiālu iegādi un  veiktajiem celtniecības darbiem. Pateicamies arī visiem pārējiem, kuri piedalījās kapličas atjaunošanā.

       

Esam ļoti pateicīgi Dagdas novada pašvaldībai par  finansiālo  atbalstu, kas mums bija tik svarīgs. Pateicības vārdus gribas pateikt arī Rutai Pudnikai un, īpaši, Tatjanai Mundai par operatīvu darbību projekta tapšanā.

       

Liels paldies visiem tiem, kuri ziedoja un atbalstīja, jo bez jūsu palīdzības  neizdotos īstenot iecerēto.

      

Neskatoties uz to ,ka daudz jau ir izdarīts kapličas labā, tomēr mums pietrūka līdzekļu nepieciešamajiem iekšdarbiem. Tos mēs plānojam pabeigt nakošajā pavasarī.  Mēs būsim ļoti pateicīgi ikvienam, ja kāds  vēl izrādīs vēlmi ziedot Muižnieku kapličas būvdarbiem.

 

Inga Puzanova

projekta vadītāja

tālr.26351755

10.10.2016.