Labiekārtots Alejas ielas 5 mājas pagalms

Alejas ielas 5 iedzīvotāji piedalījās Dagdas novada pašvaldības rīkotajā projektu konkursā “Sabiedrība ar dvēseli 2016” ar projekta pieteikumu “Alejas ielas 5 pagalma labiekārtošana”.


Dagda ir ļoti skaista un sakopta pilsēta un katrs Dagdas novada iedzīvotājs vēlas to padarīt vēl skaistāku un sakoptāku. Alejas ielas 5 iedzīvotāji vēlas labiekārtot savu pagalma daļu, kura atrodas Dagdas pilsētas centrā. Projekta īstenošanas rezultātā maza Dagdas pilsētas daļiņa ir labiekārtota.

 

Projekta mērķis bija  - Dagdas novada iedzīvotāju, it īpaši bērnu, brīvā laika pavadīšanas kvalitātes uzlabošana.

 

Projekta īstenošanai Dagdas novada pašvaldība piešķīra finansējumu EUR 450.00 (četri simti piecdesmit euro un 00 centi) apmērā.

 

Projekta ietvaros tika iegādātas un uzstādītas atsper-šūpoles, kas ļoti patīk bērniem, ka arī sataisītas un uzstādītas brīvdabas “galda spēles”  - “četri rindā” un “krustiņi -nullītes”. Tika atvesta zeme un izlīdzināta teritorija, tuvāka laikā tiks uzstādīts sols, bet pavasarī taps skaista puķu dobe.

 

Projekta ieguvēji ir:

  • - Dagdas novada mazi bērni, kuri noteikti vēlēsies pašūpoties uz vēl neredzētām atsper-šūpolēm,
  • - Dagdas novada iedzīvotāji, kuri priecāsies par skaisto un labiekārtoto Dagdas pilsētas stūrīti,
  • - Alejas ielas 5 mājas iedzīvotāji.

 

Labiekārtots pagalms ilgus gadus priecēs Dagdas novada iedzīvotājus un viesus!

Paldies Dagdas novada pašvaldībai par iespēju!

 

Alejas ielas 5 iedzīvotāji

17.10.2016.