Labiekārto daudzdzīvokļu mājas pagalmu

Projekta grupa „Daudzdzīvokļu mājas Asūnes ielā 2 iedzīvotāji” piedalījās Dagdas novada pašvaldības izsludinātajā projektu konkursā “Sabiedrība ar dvēseli 2016”. Projekta “Daudzdzīvokļu mājas Asūnes ielā 2 pagalma labiekārtošana un iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas dažādošana” pieteikums tika apstiprināts un mūsu ieceres realizēšanai tika piešķirti 450.00 EUR. Projekta ietvaros bija paredzēts mājas pagalmā uzstādīt lapeni, smilšu kasti un divus soliņus, un tādā veidā dažādot mājas iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas iespējas un labiekārtot apkārtējo teritoriju. Uz doto brīdi projektā paredzētas aktivitātes ir realizētas un ir sasniegti projekta uzdevumi:

1. nodrošināt mājas iedzīvotāju (īpaši pensionāru un jauno māmiņu) un  mājas viesu brīvā laika pavadīšanas iespējas svaigā gaisā;

2. dažādot bērnu brīvā laika pavadīšanas iespējas, kā arī veicināt to fizisku un garīgu attīstību;

3. uzlabot mājas pagalma infrastruktūru un labiekārtot tā teritoriju, līdz ar to veicināt Dagdas pilsētas pozitīvā tēla veidošanos.

 

Lapenes un soliņu uzstādīšana nodrošina mūsu iedzīvotājiem iespēju pavadīt laiku un atpūsties svaigā gaisā, rīkot kopīgus pasākumus un sapulces, pieņemt ciemiņus, bērniem spēlēt galda spēles un kopā ar māmiņām veikt citas nodarbes. Smilšu kaste bērniem ir nepieciešama, lai attīstītu savu fantāziju un radošumu, kā arī lai pavadīt laiku svaigā gaisā. Smilšu kaste ir slēgta tipa, un atverot to, veidojas ērti soli.

 

Projekta konkursa “Sabiedrība ar dvēseli 2016” ietvaros veiktās aktivitātes veicināja arī citus teritorijas labiekārtošanas darbus. Piemēram, tika uzstādīti puķu stendi, veidotas kompozīcijas, uzstādītas saules gaismas spuldzes, pie lapenes izveidota ietve, atpūtas laukums, uzstādīts mangāls. Paveikta darba rezultāti iedrošināja mūs piedalīties arī Dagdas novada pašvaldības izsludinātajā konkursā “Dagdas novada ziedu dzīpari Latvijas villainē”, nominācijā “Sakoptākā daudzdzīvokļu māja”.

 

Uz mūsu mājas fona bieži fotografējas tūristi, un tā atrodas pilsētas centrā pretī baznīcai. Tāpēc ir svarīgi māju un tai piegulošo teritoriju uzturēt pienācīgā kārtībā. Mājas iedzīvotāju iecerētie darbi tiks turpināti, lai sakārtotu un labiekārtotu mājas teritoriju un veidotu pilsētas vidi patīkamu un pievilcīgu.

 

Izsakām lielu pateicību Dagdas novada pašvaldībai par sniegto atbalstu un visiem, kas palīdzēja projekta realizācijā!

 

Mājas Asūnes ielā 2 iedzīvotāji