Iedzīvotāji labiekārto savas mājas pagalmu

Dagdā, Alejas ielā 30 ir realizēts Dagdas novada pašvaldības projektu konkursa „Sabiedrība ar dvēseli 2016” projekts „Alejas ielas 30 daudzdzīvokļu mājas teritorijas labiekārtošana”.

 

Projekts saliedēja mājas iedzīvotājus, kuri kopīgiem spēkiem izraka vecos dzīvžoga krūmus un iestādīja jaunus, atjaunoja āra soliņus, izveidoja miskastes konteinera vietu un pilnveidoja projektā iegādāto lapeni,  papildinot to ar sēdēšanas soliem.

 

Priecē tas, ka iedzīvotāji izrādīja atsaucību un aktīvi darbojās talkās, lai labiekārtotu mājas teritoriju, un tagad aktīvi izmanto izveidoto lapeni. To iecienījuši gan bērni, gan pieaugušie, māja ir ieguvusi ļoti omulīgu pulcēšanās un atpūtas vietu.

 

Sakām lielu paldies Dagdas novada pašvaldībai par finansiālo atbalstu mājas ieceres īstenošanā.

 

Alejas ielas 30 iedzīvotāji