"DEVA" labiekārto Andrupenes centru

Jauniešu biedrība “DEVA” piedalījās Dagdas novada pašvaldības izsludinātā projektu konkursā "Sabiedrība ar dvēseli 2016" un īstenoja projektu “Atpūta dvēselei”.

 

Projekta mērķis: Sākt veidot Andrupenes ciematā atpūtas zonu, lai to varētu izmantot gan Andrupenes ciemata iedzīvotāji, gan ciemiņi, kuri ir atbraukuši aplūkot Andrupeni. Izvēlējamies skaistu vietu Andrupenes centrā pie dīķa.   

 

Projekta īstenošanai tika izdoti 500 eiro materiālu iegādei. Tika iegādāti materiāli galdiņa un soliņu, divu šūpoļu izgatavošanai.  Un projektu nemaz nebija tik viegli īstenot sliktu laika apstākļu dēļ. Bet galu galā mēs to paveicām!  Darba gaitā bija pievienojušies daudzi brīvprātīgie ar savām idejām un priekšlikumiem, kā labāk ierīkot atpūtas zonu. Negaidījām, ka palīgu būs tik daudz. Iesākto darbu turpināsim. Gaidām jaunas idejas un priekšlikumus! 

 

 

Biedrība “DEVA” pateicas Dagdas novada pašvaldībai, Andrupenes pagasta pārvaldes vadītājai Leontīnai Žeimotei, saimniecības vadītājam Anatolijam Sokolovam,  M. Rudavinai un  visiem, kas piedalījās un palīdzēja.

 

 T.Šangele

Projekta vadītāja

24.10.2016.