Bērnu rotaļu laukums “Zirneklītis”

Daudzdzīvokļu māju Brīvības 3a un Brīvības 3b, Dagdā, aktīvākie iedzīvotāji apvienojās  vietējā iniciatīvas grupā “Zirneklītis” un startēja Dagdas novada pašvaldības projektu konkursā “Sabiedrība ar dvēseli 2016”.


Projekta mērķis bija  uzlabot bērnu dzīves kvalitāti, izveidojot viņu vajadzībām atbilstošu rotaļu un atpūtas laukumu, tādā veidā dažādojot bērnu brīvā laika pavadīšanu ārpus dzīvojamām telpām. Pateicoties Dagdas novada pašvaldības finansējumam, mērķi sasniegt izdevās. Rezultātā māju pagalmā tika uzstādīts bērnu rotaļu elements ar slidkalniņu, trīs veidu šūpolēm un pakāpienu sienu. Paralēli šim darbam tika veikta esošo pagalma konstrukciju salabošana un nokrāsošana, kā arī smilšu atjaunošana esošajā bērnu smilšu kastē. Lai padarītu apkārtni skaistāku, tika iestādīti košumkrūmi.

 

Projekta īstenošanas laikā laukumā strādāja ne tikai vecāki, bet arī viņu bērni, vecmāmiņas, vectētiņi, kā arī draugi un kaimiņi no Brīvības ielas 1 mājas.

 

Darba grupa izsaka pateicību Dagdas novada pašvaldībai par iespēju īstenot šo projektu. Tāpat arī esam pateicīgi visiem brīvprātīgajiem, kas piedalījās ieguldot gan savu darbu, gan finanšu līdzekļus. Daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji nodrošināja projekta līdzfinansējumu 210 EUR apmērā. Paldies visiem atbalstītājiem un domubiedriem!

 

Projekta vadītājs Valdis Zavadskis

03.11.2016.