Bērnu rotaļu laukuma teritorijas atjaunošana Andzeļos

Jauniešu biedrība “OrhidejasS” piedalījās Dagdas novada pašvaldības izsludinātā projektu konkursā "Sabiedrība ar dvēseli 2016" un īstenoja projektu “Prieks atjaunot un būvēt!”.


Projekta mērķis un uzdevumi – atjaunot bērnudārza un jauniešu centra teritoriju brīvā laika pavadīšanai bērniem un to vecākiem, līdz ar to, sekmēt bērnu un jauniešu līdzdalību savas apkārtējās vides uzkopšanā un labiekārtošanā, motivēt jauno paaudzi uzlabot dzīves kvalitāti savā apkārtnē.

 

Projekta īstenošanai pašvaldība piešķīra 450 EUR. Tika iegādātas dažādas krāsas, kokmateriāli un  instrumenti spēļu moduļu remontam, kā arī stādi teritorijas apzaļumošanai. Projekta rezultātā tika apzaļumota un uzkopta bērnudārza un jauniešu centra teritorija, kā arī izremontēti un nokrāsoti spēļu moduļi un verandas.

 

Esam lepni un gandarīti par paveikto darbu. Atjaunotie un nokrāsotie spēļu moduļi izskatās daudz labāk, skaistāk un drošāk. Iestādītie jaunie krūmi un dekoratīvie stādi padara bērnudārza un jauniešu centra teritoriju daudz omulīgāku un sakoptāku.

 

Biedrība “OrhidejasS” pateicas Dagdas novada pašvaldībai, Andzeļu pagasta pārvaldes vadītājai Leontīnai Žeimotei, komunālās saimniecības vadītājam Arvīdam Kuricam, kā arī visiem brīvprātīgajiem jauniešiem un pagasta iedzīvotājiem.

 

Kristīne Gjača

Projekta koordinatore

06.10.2016.