"Šķaunes daudzdzīvokļu māju teritorijas labiekārtošana” Šķaunes pagastā

Jau otro gadu iedzīvotāju grupa “Šķaunes sievietes” piedalās Dagdas novada pašvaldības projektu konkursā “Sabiedrība ar dvēseli 2015”.

 

Projekta ietvaros tika sakārtotas ieejas pie sešām daudzdzīvokļu mājām pagasta centrā un uzstādīti 14 atpūtas soliņi. Tas deva iespēju vietējiem iedzīvotājiem pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku svaigā gaisā, tīrā, sakoptā un drošā vidē  netālu no savas dzīvesvietas. Sakoptā teritorija rada pozitīvu iespaidu ne tikai daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem, bet arī ciemiņiem.

 

Projekta īstenošanā piedalījās visa darba grupa. Talkā nāca arī katras mājas kāpņu telpas atbildīgie pārstāvji, kuri koordinēja darbu savas atpūtas vietas uzkopšanā, izveidošanā, solu uzstādīšanā un krāsošanā. Projekta īstenošanā piedalījās 64 daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji un 24 brīvprātīgie palīgi.

 

Īpašs paldies Dagdas novada pašvaldībai par projekta atbalstīšanu,  kā arī pateicamies Šķaunes pagasta pārvaldei un brīvprātīgajiem palīgiem par atbalstu projekta īstenošanā.

 

Ināra Kraine

Darba grupas “Šķaunes sievietes” dalībniece