Iedzīvotāji ierīko bērnu rotaļu laukumu

Septembrī Dagdas novada pašvaldības projekta „Sabiedrība ar dvēseli 2015” ietvaros tika īstenots projekts „Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana”

 

Pateicoties šim projektam Brīvības ielas 1, Dagdā, iedzīvotāju bērniem tika īstenots sapnis - vieta, kur var aktīvi pavadīt brīvo laiku. Tā arī bija iespēja vecākiem vairāk laika pavadīt ar savām atvasēm veicot vienu kopēju darbu.

 

Projekta īstenošanā piedalījās gandrīz visi mājas iedzīvotāji, arī neplānotie darbinieki.

 

Projekta grupa darbojās visu vasaru – uzkopa un atbrīvoja no nezālēm plānotā rotaļu laukuma teritoriju, pašu spēkiem izveidoja smilšu kasti, atveda smiltis, uzcēla rotaļu kompleksu, ierīkoja šūpoles, kā arī uzstādīja batutu.

 

Pateicību izsakām Dagdas novada pašvaldībai par doto iespēju uzkopt un labiekārtot dzīvojamās mājas pagalmu.

 

Pateicamies Attīstības un plānošanas projektu nodaļas koordinatoram Artjomam Gekišam par palīdzības sniegšanu projekta īstenošanai

 

Brīvības ielas 1 iedzīvotāji