““ĢIMENES TAKAS” pilnveidošana” Šķaunē

Maija sākumā Šķaunes jauniešu biedrība “LAIMIS SPUORNI” Ilgas Moisejenokas vadībā veiksmīgi pieteicās Dagdas novada pašvaldības izsludinātajam konkursam „Sabiedrība ar dvēseli 2015”. Jūnijā Šķaunes aktīvie jaunieši un pieaugušie ķērās pie projekta ““ĢIMENES TAKAS” pilnveidošana” realizācijas.

Uz šo brīdi 2/3 no projekta ir pabeigtas. Šī projekta īstenošana paredz Šķaunes ciemata centra labiekārtošanu - nelielas atpūtas vietas pilnveidošanu, papildinot to ar lielām koka divvietīgām šūpolēm, ko varēs izmantot arī pieaugušie, mazām koka šūpolēm un dekoratīvu konstrukciju - krāsu paleti ar skaistiem ziediem.

Projekta mērķis ir veicināt ģimenisko tradīciju izkopšanu un ģimeniskas vērtības stiprināšanu, pilnveidot atpūtas vietu un apvienot pagasta iedzīvotājus kopīgajā aktīvajā atpūtā.  

Projekta ““ĢIMENES TAKAS” pilnveidošana” izmaksas ir 1003.90 EUR, no kuriem 500.00 EUR ir Dagdas novada pašvaldības finansējums. 

Projekta īstenošanas termiņš: 2015.gada 31.augusts.

Šķaunes jauniešu biedrība “LAIMIS SPUORNI” un iedzīvotāji pateicas Dagdas novada pašvaldībai par izsludinātā konkursa ideju un finansiālu atbalstu. 

 

 

Ilga Moisejenoka

Projekta vadītāja

25.08.2015.