Atpūtas vietas izveidošana Asūnē

Jauniešu biedrība “Ašo kompānija” piedalījās Dagdas novada pašvaldības projektu konkursā “Sabiedrība ar dvēseli 2015” un realizēja projektu “Asūnīcas upes krasta labiekārtošana un atpūtas vietas izveidošana Asūnes ciemā”.

 

Projekta mērķis - izveidot sakārtotu vietu aktīvās atpūtas nodrošināšanai vasaras laikā.

Projekta īstenošanai pašvaldība piešķīra 350 EUR:

celtniecības materiālu iegādei 2 atpūtas soliņiem un ģērbtuvei,

metāla materiālu iegādei trepītēm iekāpšanai ūdenī.

 

Neskatoties uz to, ka šogad vasara mūs nelutina ar silto laiku,  jaunieši tomēr centīgi strādāja pie projekta realizācijas, veicot brīvprātīgo darbu, tika iztīrīts Asūnīcas upes krasts, izgatavoti atpūtas soliņi un ģērbtuve, kā arī metāla trepītes ērtākai iekāpšanai ūdenī.

Svētdien, 19.jūlijā jaunieši organizēja atpūtas vietas atklāšanu - uz šo pasākumu ieradās pats Neptūns ar nāriņām un organizēja dažādus ar ūdens tematiku saistītus konkursus. Pasākuma dalībnieki tika sadalīti komandās, kurām vajadzēja sanest ūdeni spainī un  „izzvejot” ābola gabaliņus no trauka, kas piepildīts ar ūdeni. Vislielāko ažiotāžu izraisīja jautrās zvejnieku sacensības, kurās piedalījās gan bērni, gan pieaugušie. Pasākuma noslēgumā Neptūns aicināja piebiedroties ūdens peldēm.

Cerēsim, ka augusts būs silts un Asūnes iedzīvotāji un ciemiņi varēs izbaudīt saules un ūdens peldes jaunajā atpūtas vietā pie Asūnīcas!

 

Jaunieši pateicas par iespēju piedalīties un realizēt šo projektu Dagdas novada pašvaldībai!

Milzīgs paldies par atbalstu projekta realizācijā Asūnes pagasta pārvaldes vadītājai Žannai Aišpurei, komunālās saimniecības vadītājam Vladimiram Rakickim, brīvprātīgajam jaunietim Raivim Brencim, visiem brīvprātīgajiem jauniešiem un pagasta iedzīvotājiem, kas strādāja pie projekta realizācijas!

 

Olga Lukjanska                     

Projekta vadītāja

22.07.2015.