Astašovā izveido sporta laukumu

Andrupenes pagasta Astašovā ir realizēts Dagdas novada pašvaldības projektu konkursa „Sabiedrība ar dvēseli 2015” projekts „Bērnu un jauniešu sporta laukuma izveidošana Astašovā”.  Projekta realizācijā piedalījās Astašovas vecāki kopā ar skolas vecuma bērniem. Projekta rezultātā vecā parka teritorijā no zāles un krūmiem tika attīrīts laukums, savestas smiltis, ierobežotas laukuma apmales, uzstādīts sporta laukuma aprīkojums - futbola vārti, volejbola tīkls, izgatavoti un uzstādīti soliņi pie sporta laukuma.

 

Priecē tas, ka projekta mērķis: jauniešu brīva laika pavadīšanas kvalitātes uzlabošana ir sasniegts, jo jaunizveidotajā laukumā katru vakaru pulcējas tuvākas un tālākas apkārtnes jaunieši: skolēni, studenti, arī pieaugušie. Spēlētgribošo skaits ir tik liels, ka izdodas izveidot četras volejbola komandas. Vislielākie pateicības vārdi jāsaka projekta vadītājam Ilmāram Kalpišam, kurš ne tikai organizēja darbus, veica darbu izpildi, bet arī katru vakaru kopā ar jauniešiem aktīvi sporto, ar savu attieksmi radot pozitīvu atmosfēru, vienlaicīgi veicot  arī audzinošo funkciju.

 

Sakām lielu paldies Dagdas novada pašvaldībai par  finansējuma  piešķiršanu mūsu  projektam, uzņēmējiem Veronikai Gekišai un Arturam Grišānam par sniegto palīdzību projekta realizēšanā, visiem Astašovas jauniešiem un pieaugušajiem, kuri piedalījās laukuma izveidošanā.  

 

 

Projekta vecāku vārdā,

Anna Jubele