Apaļos labiekārto atpūtas vietu

Ķepovas pagastā ir pabeigta Dagdas novada pašvaldības projektu konkursa „Sabiedrība ar dvēseli 2015” projekta „Apaļu ciema atpūtas vietas ierīkošana” realizācija. Projekta mērķis: dot iespēju jauniešiem aktīvi pavadīt brīvo laiku, nodrošināt iedzīvotājiem sakārtotu atpūtas vietu. Kopējās projekta izmaksas sastādīja 545 euro. Ir ierīkots volejbola laukums, uzstādīts koka galds ar soliem, laipa dīķī, atjaunoti soliņi, ierīkota ugunskura vieta, iztīrīts dīķis no krūmiem, sakārtota apkārtējā teritorija.Ķepovas pagasta iedzīvotāju grupa „Mēs savam ciematam” izsaka pateicību Dagdas novada pašvaldībai par mūsu projekta atbalstīšanu un finansējuma piešķiršanu, Ķepovas pagasta pārvaldes vadītājai Žannai Aišpurei par palīdzību un atbalstu, visiem pagasta brīvprātīgajiem iedzīvotājiem, kuri piedalījās mūsu projekta realizācijā.

 

Zina Aņisko

Projekta „Apaļu ciema atpūtas vietas ierīkošana” vadītāja