Andrupenē ierīko bērnu rotaļu laukumu

Pateicoties Dagdas novada pašvaldības projektu konkursam „Sabiedrība ar dvēseli 2015”  šī gada vasarā Andrupenē tika realizēts projekts „Par Gaišu Bērnību” kura rezultātā tika ierīkots bērnu rotaļu laukums, kurš atrodas Skolas ielā 4a.

 

Projekta mērķis bijaveicināt Andrupenes ciema bērnu veselīga dzīvesveida attīstību, izveidojot viņu vajadzībām atbilstošu rotaļu un atpūtas laukumu, radot iespēju bērniem pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku. Uzskatām, ka projekta mērķis ir sasniegts, jo tika uzstādītās divu veidu šūpoles un slidkalniņš, smilšu kaste, soliņš un vilcieniņš, kā arī parūpējāmies par estētisko izskatu, iestādot tūjas un uzstādot koka margrietiņas, kuras priecēs ilgāku laiku.

 

Mīļu paldies jāsaka projekta grupas „Dzīvesprieks” dalībniekiem: Jānim Sivickim, Līgai Agafonovai, Igoram Agafonovam, Ainai Beitānei, Osvaldam Beitānam, Irinai Dobkevičai un Jānim Pizānam par ieguldīto darbu.

 

No sirds gribam pateikt LIELU PALDIES Dagdas novada pašvaldībai, kas atbalstīja mūsu projektu un piešķīra finansējumu 500 € apmērā.

 

Inga Sivicka

projekta „Par Gaišu Bērnību” vadītāja