"Ģimenes taka” Šķaunē

“Ģimenes taka”- iespēja uzlabot Šķaunes ciemata iedzīvotāju sociālo vidi un brīvā laika pavadīšanu.

 

Pateicoties Dagdas novada pašvaldības 2014.gada aprīlī izsludinātajam konkursam „Sabiedrība ar dvēseli 2014”, Šķaunes jauniešu biedrība “Laimis spuorni” maija beigās uzsāka darbu pie projekta “ĢIMENES TAKA” realizācijas. Augusta sākumā 2/3 no projekta ir pabeigtas. Šī projekta īstenošana paredz Šķaunes ciemata centra labiekārtošanu - nelielas atpūtas vietas izveidi. Šī vieta noderēs dažādu pasākumu, saistītu ar ģimenes tēmu, organizēšanai. Līdz ar takas izveidi ciemata centrs kļūs daudz pievilcīgāks.

 

Projekta mērķis ir veicināt ģimenisko tradīciju izkopšanu un ģimeniskas vērtības stiprināšanu, izveidot atpūtas vietu un apvienot pagasta iedzīvotājus ģimenes svētku svinēšanā.  

 Projekta “ĢIMENES TAKA” izmaksas ir 538.60 EUR, no kuriem 269.90 EUR ir Dagdas novada pašvaldības finansējums.

 Projekta īstenošanas termiņš: 2014.gada 31.augusts.

Šķaunes jauniešu biedrība “LAIMIS SPUORNI” pateicas Dagdas novada pašvaldībai par izsludinātā konkursa ideju un finansiālu atbalstu.

 


Ilga Moisejenoka

Projekta vadītāja 

19.08.20014.